DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Omskakeling

 • En my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.
 • Want die Here julle God is genadig en barmhartig, en Hy sal die aangesig van julle nie afwend nie as julle jul tot Hom bekeer.
 • Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is.
 • Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.
 • Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom.
 • Want Ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here Here. Bekeer julle dan en lewe.
 • En skeur julle hart en nie julle klere nie,
  en bekeer julle tot die Here julle God;
  want Hy is genadig en barmhartig,
  lankmoedig en groot van goedertierenheid,
  en Een wat berou het oor die onheil.
 • En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
 • Dra dan vrugte wat by die bekering pas.
 • Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor negen-en-negentig regverdiges wat die bekering nie nodig het nie.
 • Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.
 • Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.
 • Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.
 • Ek delg jou oortredinge uit soos 'n newel
  en jou sondes soos 'n wolk;
  keer terug na My, want Ek het jou verlos.
 • Laat die goddelose sy weg verlaat
  en die kwaaddoener sy gedagtes;
  en laat hy hom tot die Here bekeer,
  dan sal Hy hom barmhartig wees;
  en tot onse God,
  want Hy vergeef menigvuldiglik.
 • En gesê: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie.
 • Keer terug na My, spreek die Here van die leërskare, en Ek sal na julle terugkeer, sê die Here van die leërskare.
 • Maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie.
 • Maar selfs nou nog, spreek die Here,
  bekeer julle tot My met julle hele hart,
  en met vas en geween en rouklag.
 • Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.
 • Bekeer julle en wend julle af van al julle oortredinge, sodat dit nie 'n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie.
 • En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.
 • So, sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer.
 • BROEDERS, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie.
 • God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer.

Wees nugter op die regte manier, en sondig nie; want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming.
Lees meer...

Bybelvers van die dag

Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Daaglikse kennisgewingE-posFacebookAndroid-appOp u webwerf

Willekeurig Bybelvers

Laat alles wat asem het, die Here loof!
Halleluja!
Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk