DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Augustus 2019)

Zaterdag 31 augustus 2019

1 Johannes 2:24
Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven.

Vrijdag 30 augustus 2019

Psalmen 118:24
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.

Donderdag 29 augustus 2019

Deuteronomium 7:9
Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.

Woensdag 28 augustus 2019

1 Korintiërs 13:13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Dinsdag 27 augustus 2019

Psalmen 8:5
Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

Maandag 26 augustus 2019

Jakobus 3:17
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.

Zondag 25 augustus 2019

2 Korintiërs 5:7
We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.

Zaterdag 24 augustus 2019

Psalmen 143:1
HEER, hoor mijn gebed,
luister naar mijn smeken,
antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.

Vrijdag 23 augustus 2019

Romeinen 8:15
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'.

Donderdag 22 augustus 2019

2 Petrus 3:9
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Woensdag 21 augustus 2019

Spreuken 4:23
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

Dinsdag 20 augustus 2019

Jakobus 4:12
Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?

Maandag 19 augustus 2019

2 Korintiërs 4:18
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Zondag 18 augustus 2019

Psalmen 16:8
Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Zaterdag 17 augustus 2019

Matteüs 6:26
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Vrijdag 16 augustus 2019

Marcus 16:15
En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.'

Donderdag 15 augustus 2019

Psalmen 103:17-18
Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich houdt aan zijn verbond
en naar zijn geboden leeft.

Woensdag 14 augustus 2019

Kolossenzen 3:15
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

Dinsdag 13 augustus 2019

Marcus 16:16
Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

Maandag 12 augustus 2019

Spreuken 18:10
De naam van de HEER is een sterke toren,
de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.

Zondag 11 augustus 2019

Romeinen 14:8
Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.

Zaterdag 10 augustus 2019

Genesis 1:1-2
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

Vrijdag 9 augustus 2019

Psalmen 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

Donderdag 8 augustus 2019

Romeinen 14:1
Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden.

Woensdag 7 augustus 2019

Marcus 10:52
Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Dinsdag 6 augustus 2019

Psalmen 146:9
De HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

Maandag 5 augustus 2019

Johannes 6:35
‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Zondag 4 augustus 2019

2 Tessalonicenzen 3:3
Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

Zaterdag 3 augustus 2019

Spreuken 9:10
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.

Vrijdag 2 augustus 2019

1 Petrus 2:21
Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem.

Donderdag 1 augustus 2019

Galaten 5:22-23
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
Bijbeltekst van de dag
Johannes 14:16
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.