DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2019)

Zaterdag 31 augustus 2019

1 Johannes 2:24Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven.

Vrijdag 30 augustus 2019

Psalm 118:24Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.

Donderdag 29 augustus 2019

Deuteronomium 7:9Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.

Woensdag 28 augustus 2019

1 Korintiërs 13:13Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Dinsdag 27 augustus 2019

Psalm 8:5Wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?

Maandag 26 augustus 2019

Jakobus 3:17De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.

Zondag 25 augustus 2019

2 Korintiërs 5:7We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien.

Zaterdag 24 augustus 2019

Psalm 143:1HEER, hoor mijn gebed,
luister naar mijn smeken,
antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.

Vrijdag 23 augustus 2019

Romeinen 8:15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’.

Donderdag 22 augustus 2019

2 Petrus 3:9De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Woensdag 21 augustus 2019

Spreuken 4:23Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

Dinsdag 20 augustus 2019

Jakobus 4:12Er is maar één wetgever en rechter: Hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u om uw naaste te veroordelen?

Maandag 19 augustus 2019

2 Korintiërs 4:18Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Zondag 18 augustus 2019

Psalm 16:8Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Zaterdag 17 augustus 2019

Matteüs 6:26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Vrijdag 16 augustus 2019

Marcus 16:15En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.’

Donderdag 15 augustus 2019

Psalm 103:17-18Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich houdt aan zijn verbond
en naar zijn geboden leeft.

Woensdag 14 augustus 2019

Kolossenzen 3:15Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

Dinsdag 13 augustus 2019

Marcus 16:16Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

Maandag 12 augustus 2019

Spreuken 18:10De naam van de HEER is een sterke toren,
de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.

Zondag 11 augustus 2019

Romeinen 14:8Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer.

Zaterdag 10 augustus 2019

Genesis 1:1-2In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.

Vrijdag 9 augustus 2019

Psalm 119:105Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

Donderdag 8 augustus 2019

Romeinen 14:1Aanvaard degenen die zwak staan in het geloof, ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden.

Woensdag 7 augustus 2019

Marcus 10:52Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.

Dinsdag 6 augustus 2019

Psalm 146:9De HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt Hij,
maar goddelozen richt Hij te gronde.

Maandag 5 augustus 2019

Johannes 6:35‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Zondag 4 augustus 2019

2 Tessalonicenzen 3:3Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

Zaterdag 3 augustus 2019

Spreuken 9:10Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.

Vrijdag 2 augustus 2019

1 Petrus 2:21Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, omwille van u, en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem.

Donderdag 1 augustus 2019

Galaten 5:22-23Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Bijbeltekst van de dag

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie