DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2019)

Woensdag 31 juli 2019

Psalm 18:2-3Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte,
HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

Dinsdag 30 juli 2019

Galaten 2:21Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Maandag 29 juli 2019

Sefanja 3:17De HEER, je God, zal in je midden zijn,
Hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal Hij zwijgen,
in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.

Zondag 28 juli 2019

Psalm 146:8De HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief.

Zaterdag 27 juli 2019

2 Timoteüs 1:7God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Vrijdag 26 juli 2019

Johannes 15:12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

Donderdag 25 juli 2019

Psalm 95:6Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de HEER, onze maker.

Woensdag 24 juli 2019

1 Petrus 5:6Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.

Dinsdag 23 juli 2019

Johannes 14:12Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader.

Maandag 22 juli 2019

Psalm 82:3Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken.

Zondag 21 juli 2019

1 Johannes 1:9Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven.

Zaterdag 20 juli 2019

1 Tessalonicenzen 5:11Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.

Vrijdag 19 juli 2019

Psalm 86:5U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

Donderdag 18 juli 2019

Hebreeën 13:5Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

Woensdag 17 juli 2019

2 Timoteüs 4:7-8Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

Dinsdag 16 juli 2019

Spreuken 10:2Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet,
rechtvaardigheid redt van de dood.

Maandag 15 juli 2019

Lucas 11:28Maar Hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

Zondag 14 juli 2019

1 Korintiërs 15:58Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.

Zaterdag 13 juli 2019

Psalm 27:4Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.

Vrijdag 12 juli 2019

Matteüs 24:42Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.

Donderdag 11 juli 2019

Hebreeën 11:6Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Woensdag 10 juli 2019

Spreuken 15:5Een dwaas veracht zijn vaders vermaning,
wie berispingen ter harte neemt is verstandig.

Dinsdag 9 juli 2019

Matteüs 6:19-20Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.

Maandag 8 juli 2019

Jozua 1:9Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

Zondag 7 juli 2019

Psalm 119:114Bij U schuil ik, U bent mijn schild,
in uw woord stel ik mijn hoop.

Zaterdag 6 juli 2019

3 Johannes 1:4Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.

Vrijdag 5 juli 2019

1 Timoteüs 3:16Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof:
Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
in het gelijk gesteld door de Geest,
is verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken,
Hij vond geloof in de wereld,
is opgenomen in majesteit.

Donderdag 4 juli 2019

Spreuken 21:2Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg,
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.

Woensdag 3 juli 2019

Lucas 8:50Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’

Dinsdag 2 juli 2019

1 Johannes 4:20Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.

Maandag 1 juli 2019

Psalm 37:7Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

Bijbeltekst van de dag

Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie