DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Juni 2019)

NBV BGT NBG BB

Zondag 30 juni 2019

Hebreeën 4:16
Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Zaterdag 29 juni 2019

Kolossenzen 3:14
En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Vrijdag 28 juni 2019

Psalmen 63:4-5
Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.
U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.

Donderdag 27 juni 2019

Openbaring 3:5
Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.

Woensdag 26 juni 2019

1 Petrus 2:2
En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

Dinsdag 25 juni 2019

Spreuken 16:16
Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud,
hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.

Maandag 24 juni 2019

Openbaring 3:19
Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.

Zondag 23 juni 2019

Matteüs 7:1
Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.

Zaterdag 22 juni 2019

Psalmen 94:19
Toen ik door zorgen werd overstelpt,
was uw troost de vreugde van mijn ziel.

Vrijdag 21 juni 2019

Jozua 1:8
Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

Donderdag 20 juni 2019

Romeinen 12:10
Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Woensdag 19 juni 2019

Spreuken 11:3
Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids,
wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.

Dinsdag 18 juni 2019

Jakobus 1:3
Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

Maandag 17 juni 2019

Johannes 1:3
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.

Zondag 16 juni 2019

Psalmen 103:13
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Zaterdag 15 juni 2019

Deuteronomium 8:5
Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt.

Vrijdag 14 juni 2019

Filippenzen 4:5
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

Donderdag 13 juni 2019

Spreuken 13:20
Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs,
wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.

Woensdag 12 juni 2019

Romeinen 10:10
Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

Dinsdag 11 juni 2019

Handelingen 4:12
Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

Maandag 10 juni 2019

Spreuken 22:4
Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER,
wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.

Zondag 9 juni 2019

Handelingen 2:1-2
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

Zaterdag 8 juni 2019

Matteüs 19:14
‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’

Vrijdag 7 juni 2019

Psalmen 94:18
Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
hield uw trouw mij staande, HEER.

Donderdag 6 juni 2019

1 Johannes 4:12
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

Woensdag 5 juni 2019

Titus 3:5
En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest.

Dinsdag 4 juni 2019

Spreuken 21:3
De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt
dan dat je een offer brengt.

Maandag 3 juni 2019

Romeinen 13:8
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.

Zondag 2 juni 2019

1 Kronieken 29:11
U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij.

Zaterdag 1 juni 2019

Psalmen 46:2
God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 147:3
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid