DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2019)

Zondag 30 juni 2019

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Zaterdag 29 juni 2019

En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.

Vrijdag 28 juni 2019

Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen.
Zo zal ik U loven in mijn leven,
in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.

Donderdag 27 juni 2019

Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Woensdag 26 juni 2019

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien.

Dinsdag 25 juni 2019

Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud,
en het verwerven van inzicht is verkieslijker dan zilver!

Maandag 24 juni 2019

Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

Zondag 23 juni 2019

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt.

Zaterdag 22 juni 2019

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Vrijdag 21 juni 2019

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

Donderdag 20 juni 2019

Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.

Woensdag 19 juni 2019

De oprechtheid van de oprechten leidt hen,
maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.

Dinsdag 18 juni 2019

Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Maandag 17 juni 2019

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

Zondag 16 juni 2019

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

Zaterdag 15 juni 2019

Weet dan in uw hart dat de HEERE, uw God, u gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt.

Vrijdag 14 juni 2019

Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.

Donderdag 13 juni 2019

Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden,
maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan.

Woensdag 12 juni 2019

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Dinsdag 11 juni 2019

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Maandag 10 juni 2019

Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN
is rijkdom, eer en leven.

Zondag 9 juni 2019

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

Zaterdag 8 juni 2019

Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Vrijdag 7 juni 2019

Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.

Donderdag 6 juni 2019

Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Woensdag 5 juni 2019

Maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Dinsdag 4 juni 2019

Gerechtigheid en recht te doen
is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.

Maandag 3 juni 2019

Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Zondag 2 juni 2019

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.

Zaterdag 1 juni 2019

God is ons een toevlucht en kracht;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

Bijbeltekst van de dag

Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie