DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2019)

Vrijdag 31 mei 2019

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Donderdag 30 mei 2019

En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Woensdag 29 mei 2019

Wees niet wijs in je eigen ogen:
vrees de HEERE en keer je af van het kwade.
Het zal een medicijn zijn voor je navel
en verfrissing voor je beenderen.

Dinsdag 28 mei 2019

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Maandag 27 mei 2019

Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.

Zondag 26 mei 2019

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.

Zaterdag 25 mei 2019

Heel de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft, en het u goed gaat, en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen.

Vrijdag 24 mei 2019

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.

Donderdag 23 mei 2019

Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof
en met Uw luister, de hele dag.

Woensdag 22 mei 2019

Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.

Dinsdag 21 mei 2019

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Maandag 20 mei 2019

Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,
die in Zijn wegen gaat.

Zondag 19 mei 2019

Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt.

Zaterdag 18 mei 2019

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.

Vrijdag 17 mei 2019

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.

Donderdag 16 mei 2019

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.

Woensdag 15 mei 2019

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Dinsdag 14 mei 2019

Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet
en heb geen afkeer van Zijn bestraffing.
Want de HEERE straft wie Hij liefheeft,
zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.

Maandag 13 mei 2019

Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.

Zondag 12 mei 2019

Kan een vrouw haar zuigeling vergeten,
zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
Zelfs al zouden die het vergeten,
Ík zal u niet vergeten.
Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd,
uw muren zijn steeds vóór Mij.

Zaterdag 11 mei 2019

Zij roepen en de HEERE hoort,
Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
De HEERE is nabij de gebrokenen van hart,
Hij verlost de verbrijzelden van geest.

Vrijdag 10 mei 2019

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Donderdag 9 mei 2019

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

Woensdag 8 mei 2019

De goddeloze leent en betaalt niet terug,
maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft.

Dinsdag 7 mei 2019

En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

Maandag 6 mei 2019

Die ieder vergelden zal naar zijn werken.

Zondag 5 mei 2019

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.
De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Zaterdag 4 mei 2019

De HEERE, uw God, is immers genadig en barmhartig, en zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot Hem bekeert.

Vrijdag 3 mei 2019

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Donderdag 2 mei 2019

Mijn zonde maakte ik U bekend,
mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela

Woensdag 1 mei 2019

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Bijbeltekst van de dag

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie