DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2019)

Vrijdag 31 mei 2019

Matteüs 5:9Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Donderdag 30 mei 2019

Handelingen 1:9Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen.

Woensdag 29 mei 2019

Spreuken 3:7-8Wees niet eigenzinnig,
maar heb ontzag voor de HEER
en ga het kwaad uit de weg.
Het zal je sterken als een medicijn,
het verkwikt je lichaam.

Dinsdag 28 mei 2019

Openbaring 1:8‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Maandag 27 mei 2019

Jeremia 29:12Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren.

Zondag 26 mei 2019

Psalm 23:4Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

Zaterdag 25 mei 2019

Deuteronomium 5:33Volg steeds de weg die Hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven; het zal u goed gaan en u zult lang wonen in het land dat u in bezit krijgt.

Vrijdag 24 mei 2019

Kolossenzen 3:13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

Donderdag 23 mei 2019

Psalm 71:8Heel de dag is mijn mond
vervuld van uw lof en uw luister.

Woensdag 22 mei 2019

2 Korintiërs 7:1Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.

Dinsdag 21 mei 2019

Jesaja 41:10Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.

Maandag 20 mei 2019

Psalm 128:1Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER
en de weg gaat die hij wijst.

Zondag 19 mei 2019

2 Tessalonicenzen 1:3Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.

Zaterdag 18 mei 2019

Jesaja 43:2Moet je door het water gaan – Ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.

Vrijdag 17 mei 2019

Psalm 133:1Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

Donderdag 16 mei 2019

1 Korintiërs 10:23U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.

Woensdag 15 mei 2019

Johannes 15:13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Dinsdag 14 mei 2019

Spreuken 3:11-12Mijn zoon, een berisping van de HEER
mag je nooit terzijde schuiven,
zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan,
want de HEER straft wie Hij liefheeft,
als een vader die van zijn kinderen houdt.

Maandag 13 mei 2019

1 Korintiërs 10:31Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.

Zondag 12 mei 2019

Jesaja 49:15-16Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten,
zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
Ik vergeet jou nooit.
Ik heb je in mijn handpalmen gegrift,
je muren staan Mij steeds voor ogen.

Zaterdag 11 mei 2019

Psalm 34:18-19De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,
Hij bevrijdt hen uit de nood.
Gebroken mensen is de HEER nabij,
Hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Vrijdag 10 mei 2019

Matteüs 24:35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.

Donderdag 9 mei 2019

2 Korintiërs 1:3-4Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

Woensdag 8 mei 2019

Psalm 37:21De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug,
de rechtvaardige geeft, uit mededogen.

Dinsdag 7 mei 2019

2 Korintiërs 9:8God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

Maandag 6 mei 2019

Romeinen 2:6God beloont ieder mens naar zijn daden.

Zondag 5 mei 2019

Psalm 121:7-8De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zaterdag 4 mei 2019

2 Kronieken 30:9bDe HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden.

Vrijdag 3 mei 2019

Johannes 4:24Want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.

Donderdag 2 mei 2019

Psalm 32:5Toen beleed ik U mijn zonde,
ik dekte mijn schuld niet toe,
ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela

Woensdag 1 mei 2019

Galaten 2:20Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Bijbeltekst van de dag

Wees niet eigenzinnig,
maar heb ontzag voor de HEER
en ga het kwaad uit de weg.
Het zal je sterken als een medicijn,
het verkwikt je lichaam.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht,
wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie