DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2019)

Dinsdag 30 april 2019

1 Korintiërs 13:2Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Maandag 29 april 2019

Psalm 139:23-24Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij op de weg die eeuwig is.

Zondag 28 april 2019

Matteüs 4:17Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

Zaterdag 27 april 2019

1 Johannes 5:14Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Vrijdag 26 april 2019

Spreuken 17:9Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na,
wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.

Donderdag 25 april 2019

1 Petrus 3:7U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die kwetsbaarder is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.

Woensdag 24 april 2019

1 Johannes 4:11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

Dinsdag 23 april 2019

Psalm 71:23Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor U zing,
ik zal jubelen omdat U mij hebt verlost.

Maandag 22 april 2019

1 Korintiërs 15:3-4Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.

Zondag 21 april 2019

Lucas 24:6-7Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.

Zaterdag 20 april 2019

Psalm 138:8De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Vrijdag 19 april 2019

Jesaja 53:5Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
De straf die hij onderging bracht ons vrede,
zijn striemen gaven ons genezing.

Donderdag 18 april 2019

Jakobus 5:16Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Woensdag 17 april 2019

Spreuken 16:28Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht,
een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.

Dinsdag 16 april 2019

1 Tessalonicenzen 5:24Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

Maandag 15 april 2019

Jesaja 26:3De standvastige is veilig bij U,
vrede is er voor wie op U vertrouwt.

Zondag 14 april 2019

Psalm 118:25-26Ach HEER, red ons toch,
HEER, geef ons voorspoed.
Gezegend wie komt in de naam van de HEER.
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

Zaterdag 13 april 2019

Matteüs 10:28Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor Hem die beide, ziel en lichaam, kan laten omkomen in de Gehenna.

Vrijdag 12 april 2019

Efeziërs 3:16-17Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Donderdag 11 april 2019

Spreuken 10:9Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg,
wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.

Woensdag 10 april 2019

Ezechiël 18:32De dood van een mens geeft Me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!

Dinsdag 9 april 2019

Jeremia 29:11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Maandag 8 april 2019

Psalm 20:5Moge Hij geven wat uw hart verlangt,
en al uw plannen doen slagen.

Zondag 7 april 2019

Efeziërs 4:26-27Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.

Zaterdag 6 april 2019

Kolossenzen 3:12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Vrijdag 5 april 2019

Psalm 34:16Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

Donderdag 4 april 2019

1 Korintiërs 15:22Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus.

Woensdag 3 april 2019

Efeziërs 4:32Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Dinsdag 2 april 2019

Psalm 59:17Maar ik, ik zal uw sterkte roemen,
in de morgen uw trouw bezingen:
U bent voor mij altijd een burcht geweest,
een toevlucht in tijden van nood.

Maandag 1 april 2019

Matteüs 19:21Jezus antwoordde hem: ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.’

Bijbeltekst van de dag

Velen willen almaar meer bezit,
maar de rechtvaardige geeft met gulle hand.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Een vriend is je altijd toegedaan,
je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie