DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2019)

Zondag 31 maart 2019

Romeinen 12:12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

Zaterdag 30 maart 2019

Psalm 127:1Als de HEER het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers;
als de HEER de stad niet bewaakt,
vergeefs doet de wachter zijn ronde.

Vrijdag 29 maart 2019

Matteüs 6:21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Donderdag 28 maart 2019

Lucas 6:45Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.

Woensdag 27 maart 2019

Spreuken 31:9Spreek, oordeel rechtvaardig,
geef de armen en behoeftigen hun recht.

Dinsdag 26 maart 2019

Kolossenzen 3:16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Maandag 25 maart 2019

Matteüs 6:3-4Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Zondag 24 maart 2019

Psalm 34:15Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.

Zaterdag 23 maart 2019

Job 6:14Wie zich bekommert om een vriend in nood
toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.

Vrijdag 22 maart 2019

Romeinen 12:15Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.

Donderdag 21 maart 2019

Psalm 145:3Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Woensdag 20 maart 2019

Efeziërs 6:10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.

Dinsdag 19 maart 2019

Klaagliederen 3:22-23De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde.
Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!

Maandag 18 maart 2019

Spreuken 22:6Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Zondag 17 maart 2019

Romeinen 8:35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?

Zaterdag 16 maart 2019

1 Korintiërs 6:9-10Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen noch mannen die zich prostitueren of die andere mannen misbruiken, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.

Vrijdag 15 maart 2019

Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Donderdag 14 maart 2019

Romeinen 10:9Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

Woensdag 13 maart 2019

1 Korintiërs 1:10Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.

Dinsdag 12 maart 2019

Spreuken 12:25Bezorgdheid maakt een mens neerslachtig,
een hartelijk woord beurt hem op.

Maandag 11 maart 2019

Galaten 5:1Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Zondag 10 maart 2019

Jesaja 40:31Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Zaterdag 9 maart 2019

Psalm 73:25Wie buiten U heb ik in de hemel?
Naast U wens ik geen ander op aarde.

Vrijdag 8 maart 2019

Lucas 6:27-28Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

Donderdag 7 maart 2019

1 Johannes 3:4Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.

Woensdag 6 maart 2019

Spreuken 25:28Iemand zonder zelfbeheersing
is als een stad waarvan de muur is geslecht.

Dinsdag 5 maart 2019

Kolossenzen 3:2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

Maandag 4 maart 2019

2 Kronieken 15:2bDe HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.

Zondag 3 maart 2019

Psalm 67:8Moge God ons zegenen
opdat de einden der aarde
ontzag hebben voor Hem.

Zaterdag 2 maart 2019

Joël 2:12Nu dan – spreekt de HEER –, keer terug tot Mij met heel je hart, door te vasten, te treuren en te rouwen.

Vrijdag 1 maart 2019

Matteüs 11:28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.

Bijbeltekst van de dag

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en Ik houd zo veel van je
dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou,
ja alle volken om jou te behouden.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie