DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2019)

Zondag 31 maart 2019

Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.

Zaterdag 30 maart 2019

Als de Here het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;
als de Here de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

Vrijdag 29 maart 2019

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Donderdag 28 maart 2019

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

Woensdag 27 maart 2019

Open uw mond, oordeel rechtvaardig,
verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.

Dinsdag 26 maart 2019

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.

Maandag 25 maart 2019

Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Zondag 24 maart 2019

Wijk van het kwade en doe het goede,
zoek de vrede en jaag die na.

Zaterdag 23 maart 2019

Wie zijn vriend medelijden onthoudt,
die verzaakt de vreze des Almachtigen.

Vrijdag 22 maart 2019

Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.

Donderdag 21 maart 2019

De Here is groot en zeer te prijzen,
zijn grootheid is ondoorgrondelijk.

Woensdag 20 maart 2019

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Dinsdag 19 maart 2019

Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn,
want zijn barmhartigheden houden niet op,
elke morgen zijn zij nieuw,
groot is uw trouw!

Maandag 18 maart 2019

Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg,
ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

Zondag 17 maart 2019

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

Zaterdag 16 maart 2019

Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.

Vrijdag 15 maart 2019

Onze hulp is in de naam des Heren,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Donderdag 14 maart 2019

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.

Woensdag 13 maart 2019

Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Dinsdag 12 maart 2019

Kommer in het hart van de mens buigt het neder,
maar een goed woord verblijdt het.

Maandag 11 maart 2019

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

Zondag 10 maart 2019

Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Zaterdag 9 maart 2019

Wie heb ik (nevens U) in de hemel?
Nevens U begeer ik niets op aarde.

Vrijdag 8 maart 2019

Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.

Donderdag 7 maart 2019

Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

Woensdag 6 maart 2019

Een stad met omvergehaalde muren,
zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft.

Dinsdag 5 maart 2019

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Maandag 4 maart 2019

De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

Zondag 3 maart 2019

God zegent ons,
opdat alle einden der aarde Hem vrezen.

Zaterdag 2 maart 2019

Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht.

Vrijdag 1 maart 2019

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Bijbeltekst van de dag

Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie