DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2019)

Donderdag 28 februari 2019

Een dwaas schept geen behagen in inzicht,
maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.

Woensdag 27 februari 2019

Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

Dinsdag 26 februari 2019

Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.

Maandag 25 februari 2019

Leid mij in uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils,
U verwacht ik de ganse dag.

Zondag 24 februari 2019

Gij zult naast Mij geen goden maken; noch van zilver noch van goud zult gij ze u maken.

Zaterdag 23 februari 2019

Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden.

Vrijdag 22 februari 2019

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.

Donderdag 21 februari 2019

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Woensdag 20 februari 2019

Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.

Dinsdag 19 februari 2019

Want wie is God behalve de Here,
wie is een rots buiten onze God?

Maandag 18 februari 2019

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Zondag 17 februari 2019

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Zaterdag 16 februari 2019

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

Vrijdag 15 februari 2019

Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten.

Donderdag 14 februari 2019

Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Woensdag 13 februari 2019

De hand der vlijtigen zal heersen,
maar traagheid voert tot dienstbaarheid.

Dinsdag 12 februari 2019

Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Maandag 11 februari 2019

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.

Zondag 10 februari 2019

Here, al mijn verlangen ligt voor U open,
mijn zuchten is voor U niet verborgen.

Zaterdag 9 februari 2019

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Vrijdag 8 februari 2019

En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Donderdag 7 februari 2019

Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid
en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.

Woensdag 6 februari 2019

Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.

Dinsdag 5 februari 2019

Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.

Maandag 4 februari 2019

Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
en de hongerende ziel met het goede vervuld.

Zondag 3 februari 2019

Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat.

Zaterdag 2 februari 2019

Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende.

Vrijdag 1 februari 2019

Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

Bijbeltekst van de dag

Het bezit van de rijke is zijn sterke stad,
en als een hoge muur – in zijn verbeelding.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie