DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Februari 2019)

Donderdag 28 februari 2019

Spreuken 18:2
Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht,
hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.

Woensdag 27 februari 2019

Matteüs 7:12
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Dinsdag 26 februari 2019

Jakobus 1:19
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.

Maandag 25 februari 2019

Psalmen 25:5
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.

Zondag 24 februari 2019

Exodus 20:23
Je mag daarom geen goden van zilver of goud maken om die naast mij te vereren.

Zaterdag 23 februari 2019

2 Timoteüs 1:9
Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus.

Vrijdag 22 februari 2019

Psalmen 56:4
In mijn bangste uur vertrouw ik op u.

Donderdag 21 februari 2019

1 Johannes 3:18
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

Woensdag 20 februari 2019

Jesaja 43:4
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en ik houd zo veel van je
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,
ja alle volken om jou te behouden.

Dinsdag 19 februari 2019

Psalmen 18:32
Wie anders is God dan de HEER,
wie anders een rots dan onze God?

Maandag 18 februari 2019

Deuteronomium 6:6-7
Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

Zondag 17 februari 2019

Romeinen 15:13
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Zaterdag 16 februari 2019

Psalmen 23:6
Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Vrijdag 15 februari 2019

1 Korintiërs 6:12
U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.

Donderdag 14 februari 2019

Galaten 5:14
Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

Woensdag 13 februari 2019

Spreuken 12:24
Een vlijtig mens verwerft gezag,
luiheid leidt tot slavernij.

Dinsdag 12 februari 2019

Romeinen 14:13
Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren.

Maandag 11 februari 2019

Jeremia 33:3
Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

Zondag 10 februari 2019

Psalmen 38:10
Heer, al mijn verlangens zijn u bekend,
mijn zuchten is u niet verborgen.

Zaterdag 9 februari 2019

Matteüs 26:41
Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.

Vrijdag 8 februari 2019

Handelingen 2:21
Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.

Donderdag 7 februari 2019

Spreuken 4:7
Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt,
aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.

Woensdag 6 februari 2019

Filippenzen 2:3
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.

Dinsdag 5 februari 2019

Galaten 6:9
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

Maandag 4 februari 2019

Psalmen 107:9
Wie dorst had, gaf hij te drinken,
wie honger had, volop te eten.

Zondag 3 februari 2019

Deuteronomium 8:3
U hebt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.

Zaterdag 2 februari 2019

Filippenzen 2:14-16a
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.

Vrijdag 1 februari 2019

Psalmen 62:3
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 3:13
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.