DailyVerses.net

Archief (Januari 2019)

NBV BGT NBG BB

Donderdag 31 januari 2019

Matteüs 5:4
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.

Woensdag 30 januari 2019

Jakobus 1:6
Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.

Dinsdag 29 januari 2019

Spreuken 11:9
Een kwaadaardig iemand richt met zijn woorden anderen te gronde,
een rechtvaardige wordt door inzicht gered.

Maandag 28 januari 2019

Nahum 1:7
De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
hij kent wie bij hem schuilen.

Zondag 27 januari 2019

Marcus 9:35
Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.'

Zaterdag 26 januari 2019

Psalmen 118:8
Beter te schuilen bij de HEER
dan te vertrouwen op mensen.

Vrijdag 25 januari 2019

1 Samuel 16:7
Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’

Donderdag 24 januari 2019

1 Johannes 4:19
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Woensdag 23 januari 2019

Spreuken 23:5
Zodra je op rijkdom afvliegt,
is die al verdwenen.
Hij krijgt vleugels, plotseling,
en vliegt als een arend weg.

Dinsdag 22 januari 2019

2 Petrus 1:5-7
Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.

Maandag 21 januari 2019

Exodus 23:25
Vereer de HEER, jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten.

Zondag 20 januari 2019

Psalmen 119:165
Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen,
zij vinden geen hindernis op hun weg.

Zaterdag 19 januari 2019

1 Petrus 1:15-16
Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig.'

Vrijdag 18 januari 2019

Jesaja 25:1
HEER, u bent mijn God.
Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
u hebt uw beleid sinds mensenheugenis
trouw en betrouwbaar uitgevoerd.

Donderdag 17 januari 2019

Spreuken 18:24
Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd,
een echte vriend is meer waard dan een broer.

Woensdag 16 januari 2019

1 Johannes 2:15
Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

Dinsdag 15 januari 2019

Johannes 12:26
Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Maandag 14 januari 2019

Psalmen 9:2
Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart,
vertellen van uw wonderdaden.

Zondag 13 januari 2019

1 Korintiërs 10:24
Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.

Zaterdag 12 januari 2019

1 Timoteüs 1:17
Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.

Vrijdag 11 januari 2019

Spreuken 8:13
Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad.
Ik verafschuw trots en hoogmoed,
leugens en het kwaad.

Donderdag 10 januari 2019

2 Korintiërs 4:17
De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.

Woensdag 9 januari 2019

Hebreeën 13:6
Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?'

Dinsdag 8 januari 2019

Psalmen 34:20
Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de HEER zal hem steeds weer bevrijden.

Maandag 7 januari 2019

1 Korintiërs 13:4-5
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.

Zondag 6 januari 2019

Deuteronomium 4:40
Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Zaterdag 5 januari 2019

Psalmen 103:8
Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Vrijdag 4 januari 2019

1 Tessalonicenzen 5:16-18
Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

Donderdag 3 januari 2019

Matteüs 5:11
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

Woensdag 2 januari 2019

Spreuken 15:1
Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren,
krenkende woorden wakkeren toorn aan.

Dinsdag 1 januari 2019

1 Tessalonicenzen 5:21-22
Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Matteüs 9:13
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: 'Barmhartigheid wil ik, geen offers.' Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
E-mail
Facebook
Twitter
Android