DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2019)

Donderdag 31 januari 2019

Matteüs 5:4Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.

Woensdag 30 januari 2019

Jakobus 1:6Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen.

Dinsdag 29 januari 2019

Spreuken 11:9Een huichelaar richt met zijn woorden anderen te gronde,
een rechtvaardige wordt door inzicht gered.

Maandag 28 januari 2019

Nahum 1:7De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij Hem schuilen.

Zondag 27 januari 2019

Marcus 9:35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’

Zaterdag 26 januari 2019

Psalm 118:8Beter te schuilen bij de HEER
dan te vertrouwen op mensen.

Vrijdag 25 januari 2019

1 Samuel 16:7Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’

Donderdag 24 januari 2019

1 Johannes 4:19Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Woensdag 23 januari 2019

Spreuken 23:5Want in een oogwenk is je geld verdwenen:
het krijgt vleugels en vliegt weg als een arend.

Dinsdag 22 januari 2019

2 Petrus 1:5-7Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.

Maandag 21 januari 2019

Exodus 23:25Vereer de HEER, jullie God, dan zal Hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren van ziekten.

Zondag 20 januari 2019

Psalm 119:165Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen,
zij vinden geen hindernis op hun weg.

Zaterdag 19 januari 2019

1 Petrus 1:15-16Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’

Vrijdag 18 januari 2019

Jesaja 25:1HEER, U bent mijn God.
Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd,
trouw en betrouwbaar.

Donderdag 17 januari 2019

Spreuken 18:24Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd,
een echte vriend is meer waard dan een broer.

Woensdag 16 januari 2019

1 Johannes 2:15Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

Dinsdag 15 januari 2019

Johannes 12:26Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Maandag 14 januari 2019

Psalm 9:2Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart,
vertellen van uw wonderdaden.

Zondag 13 januari 2019

1 Korintiërs 10:24Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.

Zaterdag 12 januari 2019

1 Timoteüs 1:17Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.

Vrijdag 11 januari 2019

Spreuken 8:13Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad.
Ik verafschuw trots en hoogmoed,
valsheid en leugens.

Donderdag 10 januari 2019

2 Korintiërs 4:17En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.

Woensdag 9 januari 2019

Hebreeën 13:6Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

Dinsdag 8 januari 2019

Psalm 34:20Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de HEER zal hem steeds weer bevrijden.

Maandag 7 januari 2019

1 Korintiërs 13:4-5De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.

Zondag 6 januari 2019

Deuteronomium 4:40Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Zaterdag 5 januari 2019

Psalm 103:8Liefdevol en genadig is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Vrijdag 4 januari 2019

1 Tessalonicenzen 5:16-18Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

Donderdag 3 januari 2019

Matteüs 5:11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

Woensdag 2 januari 2019

Spreuken 15:1Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren,
krenkende woorden wakkeren woede aan.

Dinsdag 1 januari 2019

1 Tessalonicenzen 5:21-22Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook.

Bijbeltekst van de dag

Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie