DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (December 2018)

Maandag 31 december 2018

Efeziërs 5:3Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

Zondag 30 december 2018

Psalm 28:7De HEER is mijn kracht en mijn schild,
op Hem vertrouwde mijn hart,
ik werd geholpen en mijn hart jubelde,
Hem wil ik loven in mijn lied.

Zaterdag 29 december 2018

Jakobus 4:10Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.

Vrijdag 28 december 2018

Filippenzen 2:9-10Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde.

Donderdag 27 december 2018

Prediker 11:5Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.

Woensdag 26 december 2018

Jesaja 60:1Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.

Dinsdag 25 december 2018

Lucas 2:10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk.’

Maandag 24 december 2018

Spreuken 23:24De vader van een rechtvaardige verheugt zich,
wie een wijze heeft verwekt, verblijdt zich over hem.

Zondag 23 december 2018

Romeinen 10:17Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

Zaterdag 22 december 2018

Filippenzen 4:6-7Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Vrijdag 21 december 2018

Spreuken 3:9Eer de HEER met al je rijkdom,
met het beste van de oogst.

Donderdag 20 december 2018

Handelingen 16:31Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’

Woensdag 19 december 2018

Jakobus 3:10Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?

Dinsdag 18 december 2018

Spreuken 3:3-4Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.

Maandag 17 december 2018

1 Korintiërs 6:19-20Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Zondag 16 december 2018

Handelingen 26:22-23Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren, namelijk dat de messias zou lijden en sterven en dat Hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de andere volken het licht te verkondigen.

Zaterdag 15 december 2018

Psalm 119:133Stuur mijn gangen zoals U hebt beloofd,
lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.

Vrijdag 14 december 2018

Jakobus 4:4Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

Donderdag 13 december 2018

Matteüs 11:29-30Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Woensdag 12 december 2018

Spreuken 1:23Luister, neem mijn berispingen ter harte –
dan beziel ik je met mijn geest,
dan laat ik je delen in mijn wijsheid.

Dinsdag 11 december 2018

Romeinen 16:17Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg.

Maandag 10 december 2018

Efeziërs 5:15-16Let er dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.

Zondag 9 december 2018

Psalm 115:1Niet ons, HEER, niet ons,
geef uw naam alle eer,
om uw liefde, uw trouw.

Zaterdag 8 december 2018

Jakobus 4:7Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

Vrijdag 7 december 2018

Romeinen 1:16Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.

Donderdag 6 december 2018

Spreuken 31:8Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.

Woensdag 5 december 2018

Hebreeën 11:1Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Dinsdag 4 december 2018

Matteüs 20:26-27Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn, en wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn.

Maandag 3 december 2018

Spreuken 6:20Mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast,
verwerp de lessen van je moeder niet.

Zondag 2 december 2018

Jesaja 61:10Ik vind grote vreugde in de HEER,
mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de redding aan,
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet,
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

Zaterdag 1 december 2018

Matteüs 16:26Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven?

Bijbeltekst van de dag

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie