DailyVerses.net
<

Archief (November 2018)

>
NBV BGT NBG BB

Vrijdag 30 november 2018

Psalm 32:7
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela

Donderdag 29 november 2018

1 Petrus 2:24
Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

Woensdag 28 november 2018

Romeinen 14:3
Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard.

Dinsdag 27 november 2018

Spreuken 14:29
Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht,
wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.

Maandag 26 november 2018

Efeziërs 6:11
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

Zondag 25 november 2018

Leviticus 26:3-4
Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.

Zaterdag 24 november 2018

Psalm 25:8-9
Goed en rechtvaardig is de HEER:
hij wijst zondaars de weg,
wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.

Vrijdag 23 november 2018

1 Timoteüs 6:7-8
Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.

Donderdag 22 november 2018

Jeremia 17:7-8
Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.

Woensdag 21 november 2018

Spreuken 21:21
Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft,
ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.

Dinsdag 20 november 2018

Efeziërs 6:12
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Maandag 19 november 2018

Deuteronomium 6:17
Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de HEER, uw God, u heeft voorgehouden, zorgvuldig na.

Zondag 18 november 2018

Spreuken 1:7
Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.

Zaterdag 17 november 2018

1 Timoteüs 6:12
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.

Vrijdag 16 november 2018

1 Johannes 5:4
Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.

Donderdag 15 november 2018

Spreuken 29:25
Angst voor mensen is een valstrik,
wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd.

Woensdag 14 november 2018

Romeinen 8:26
De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

Dinsdag 13 november 2018

Numeri 15:39
Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de HEER, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerten van je hart en je ogen te volgen.

Maandag 12 november 2018

Psalm 30:6
Zijn woede duurt een oogwenk,
zijn liefde een leven lang,
met tranen slapen we 's avonds in,
's morgens staan we juichend op.

Zondag 11 november 2018

1 Johannes 4:7
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.

Zaterdag 10 november 2018

Matteüs 6:14
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

Vrijdag 9 november 2018

Spreuken 18:21
Woorden hebben macht over leven en dood,
wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.

Donderdag 8 november 2018

Deuteronomium 4:13
Hij maakte de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden.

Woensdag 7 november 2018

Efeziërs 2:10
Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Dinsdag 6 november 2018

Spreuken 28:13
Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,
wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.

Maandag 5 november 2018

Romeinen 2:1
Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.

Zondag 4 november 2018

2 Korintiërs 6:10
We hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.

Zaterdag 3 november 2018

Spreuken 15:33
Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid,
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Vrijdag 2 november 2018

Hebreeën 13:1-2
Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

Donderdag 1 november 2018

Deuteronomium 5:11
Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android