DailyVerses.net

Archief (Oktober 2018)

NBV BGT NBG BB

Woensdag 31 oktober 2018

Spreuken 27:17
Zoals men ijzer scherpt met ijzer,
zo scherpt een mens zijn medemens.

Dinsdag 30 oktober 2018

Jakobus 5:14-15
Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.

Maandag 29 oktober 2018

Leviticus 22:31
Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER.

Zondag 28 oktober 2018

Psalmen 37:3
Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.

Zaterdag 27 oktober 2018

Johannes 15:16
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.

Vrijdag 26 oktober 2018

Matteüs 4:19
Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

Donderdag 25 oktober 2018

Spreuken 21:26
Velen willen almaar meer bezit,
maar de rechtvaardige geeft, hij houdt niets voor zichzelf.

Woensdag 24 oktober 2018

Marcus 12:31
Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.

Dinsdag 23 oktober 2018

Deuteronomium 4:2
Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.

Maandag 22 oktober 2018

Psalmen 119:111
Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit,
ze zijn de vreugde van mijn hart.

Zondag 21 oktober 2018

1 Korintiërs 7:2
Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

Zaterdag 20 oktober 2018

Filippenzen 4:23
De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Vrijdag 19 oktober 2018

Spreuken 13:3
Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf,
wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.

Donderdag 18 oktober 2018

Jakobus 1:9-10
Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde, en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld.

Woensdag 17 oktober 2018

Matteüs 10:38
Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.

Dinsdag 16 oktober 2018

Hooglied 4:7
Vriendin, aan jou is alles mooi,
niets ontsiert je schoonheid.

Maandag 15 oktober 2018

Deuteronomium 31:8
De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.

Zondag 14 oktober 2018

Matteüs 25:21
Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'

Zaterdag 13 oktober 2018

Psalmen 54:6
Zie, God is mijn helper,
de Heer is het die mijn leven draagt.

Vrijdag 12 oktober 2018

Efeziërs 1:17
Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.

Donderdag 11 oktober 2018

Jesaja 40:29
Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.

Woensdag 10 oktober 2018

Psalmen 119:30
Ik heb de betrouwbare weg gekozen,
met uw voorschriften voor ogen.

Dinsdag 9 oktober 2018

Matteüs 6:25
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

Maandag 8 oktober 2018

Exodus 24:12
De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’

Zondag 7 oktober 2018

Spreuken 16:20
Wie goed luistert, zal het goed vergaan,
wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig.

Zaterdag 6 oktober 2018

Galaten 6:10
Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

Vrijdag 5 oktober 2018

Matteüs 22:39
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Donderdag 4 oktober 2018

Spreuken 3:5-6
Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.

Woensdag 3 oktober 2018

Matteüs 7:3
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?

Dinsdag 2 oktober 2018

Genesis 26:4-5
Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels.

Maandag 1 oktober 2018

Spreuken 10:17
Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Matteüs 9:13
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: 'Barmhartigheid wil ik, geen offers.' Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
E-mail
Facebook
Twitter
Android