DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2018)

Woensdag 31 oktober 2018

Spreuken 27:17Zoals men ijzer scherpt met ijzer,
zo scherpt een mens zijn medemens.

Dinsdag 30 oktober 2018

Jakobus 5:14-15Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.

Maandag 29 oktober 2018

Leviticus 22:31Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER.

Zondag 28 oktober 2018

Psalm 37:3Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.

Zaterdag 27 oktober 2018

Johannes 15:16Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt.

Vrijdag 26 oktober 2018

Matteüs 4:19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

Donderdag 25 oktober 2018

Spreuken 21:26Velen willen almaar meer bezit,
maar de rechtvaardige geeft met gulle hand.

Woensdag 24 oktober 2018

Marcus 12:31En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.

Dinsdag 23 oktober 2018

Deuteronomium 4:2Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.

Maandag 22 oktober 2018

Psalm 119:111Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit,
ze zijn de vreugde van mijn hart.

Zondag 21 oktober 2018

1 Korintiërs 7:2Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

Zaterdag 20 oktober 2018

Filippenzen 4:23De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Vrijdag 19 oktober 2018

Spreuken 13:3Wie zijn tong in toom houdt, waakt over zichzelf,
wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.

Donderdag 18 oktober 2018

Jakobus 1:9-10Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn aanzien, en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld.

Woensdag 17 oktober 2018

Matteüs 10:38Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard.

Dinsdag 16 oktober 2018

Hooglied 4:7Vriendin, aan jou is alles mooi,
niets ontsiert je schoonheid.

Maandag 15 oktober 2018

Deuteronomium 31:8De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.

Zondag 14 oktober 2018

Matteüs 25:21Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”

Zaterdag 13 oktober 2018

Psalm 54:6Zie, God is mijn helper,
de Heer is het die mijn leven draagt.

Vrijdag 12 oktober 2018

Efeziërs 1:17Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen.

Donderdag 11 oktober 2018

Jesaja 40:29Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft Hij macht in overvloed.

Woensdag 10 oktober 2018

Psalm 119:30Ik heb de betrouwbare weg gekozen,
met uw voorschriften voor ogen.

Dinsdag 9 oktober 2018

Matteüs 6:25Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

Maandag 8 oktober 2018

Exodus 24:12De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar Mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal Ik je de stenen platen geven waarop Ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’

Zondag 7 oktober 2018

Spreuken 16:20Wie goed luistert, zal het goed vergaan,
wie op de HEER vertrouwt is gelukkig.

Zaterdag 6 oktober 2018

Galaten 6:10Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

Vrijdag 5 oktober 2018

Matteüs 22:39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Donderdag 4 oktober 2018

Spreuken 3:5-6Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Woensdag 3 oktober 2018

Matteüs 7:3Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?

Dinsdag 2 oktober 2018

Genesis 26:4-5Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen. Want Abraham heeft naar Mij geluisterd en zich gehouden aan wat Ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels.

Maandag 1 oktober 2018

Spreuken 10:17Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

Bijbeltekst van de dag

De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie