DailyVerses.net

Archief (September 2018)

NBV BGT NBG BB

Zondag 30 september 2018

Hebreeën 10:24-25
Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Zaterdag 29 september 2018

Johannes 15:11
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

Vrijdag 28 september 2018

Psalmen 31:20
Hoe groot is het geluk
dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen,
dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u,
heel de wereld zal het zien.

Donderdag 27 september 2018

Matteüs 21:22
Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.

Woensdag 26 september 2018

Handelingen 2:38
Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.'

Dinsdag 25 september 2018

Spreuken 16:3
Vertrouw bij je werk op de HEER,
en je plannen zullen slagen.

Maandag 24 september 2018

Romeinen 5:3-4
En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.

Zondag 23 september 2018

2 Korintiërs 13:13
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

Zaterdag 22 september 2018

Spreuken 16:24
Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing,
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Vrijdag 21 september 2018

Job 5:17
Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd,
wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af!

Donderdag 20 september 2018

Matteüs 19:26
Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’

Woensdag 19 september 2018

Spreuken 27:10
Houd een vriend in ere, ook die van je vader,
ga niet naar je broer als je problemen hebt;
een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.

Dinsdag 18 september 2018

Handelingen 3:19
Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden.

Maandag 17 september 2018

Lucas 6:38
Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.

Zondag 16 september 2018

Spreuken 15:23
Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord,
de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.

Zaterdag 15 september 2018

1 Johannes 1:6
Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.

Vrijdag 14 september 2018

Jeremia 29:13
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Donderdag 13 september 2018

Psalmen 73:26
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.

Woensdag 12 september 2018

Handelingen 16:25
Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

Dinsdag 11 september 2018

Romeinen 1:11-12
Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.

Maandag 10 september 2018

Psalmen 121:1-2
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Zondag 9 september 2018

Efeziërs 5:1
Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft.

Zaterdag 8 september 2018

Matteüs 20:28
Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Vrijdag 7 september 2018

Psalmen 143:6
Ik strek mijn handen naar u uit,
dorstig als droge aarde. sela

Donderdag 6 september 2018

Galaten 5:25
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Woensdag 5 september 2018

Jakobus 3:13
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.

Dinsdag 4 september 2018

Spreuken 31:10
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Zij is meer waard dan edelstenen.

Maandag 3 september 2018

Efeziërs 4:30
Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

Zondag 2 september 2018

Romeinen 8:18
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

Zaterdag 1 september 2018

Psalmen 121:3
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Romeinen 12:21
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
E-mail
Facebook
Twitter
Android