DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2018)

Zondag 30 september 2018

Hebreeën 10:24-25Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Zaterdag 29 september 2018

Johannes 15:11Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

Vrijdag 28 september 2018

Psalm 31:20Hoe groot is het geluk
dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen,
dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U,
heel de wereld zal het zien.

Donderdag 27 september 2018

Matteüs 21:22Alles waar jullie in gebed om vragen zul je ontvangen, als je maar gelooft.

Woensdag 26 september 2018

Handelingen 2:38Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.’

Dinsdag 25 september 2018

Spreuken 16:3Vertrouw bij je werk op de HEER,
en je plannen zullen slagen.

Maandag 24 september 2018

Romeinen 5:3-4En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.

Zondag 23 september 2018

2 Korintiërs 13:13De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

Zaterdag 22 september 2018

Spreuken 16:24Een vriendelijk woord is een korf vol honing,
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Vrijdag 21 september 2018

Job 5:17Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd;
wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af!

Donderdag 20 september 2018

Matteüs 19:26Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’

Woensdag 19 september 2018

Spreuken 27:10Houd een vriend in ere, ook die van je vader,
ga niet naar je broer als je problemen hebt;
een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.

Dinsdag 18 september 2018

Handelingen 3:19Kom tot inkeer, keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden.

Maandag 17 september 2018

Lucas 6:38Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.

Zondag 16 september 2018

Spreuken 15:23Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord,
de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.

Zaterdag 15 september 2018

1 Johannes 1:6Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.

Vrijdag 14 september 2018

Jeremia 29:13Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Donderdag 13 september 2018

Psalm 73:26Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.

Woensdag 12 september 2018

Handelingen 16:25Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

Dinsdag 11 september 2018

Romeinen 1:11-12Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.

Maandag 10 september 2018

Psalm 121:1-2Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Zondag 9 september 2018

Efeziërs 5:1Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft.

Zaterdag 8 september 2018

Matteüs 20:28Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Vrijdag 7 september 2018

Psalm 143:6Ik strek mijn handen naar U uit,
dorstig als droge aarde. sela

Donderdag 6 september 2018

Galaten 5:25Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.

Woensdag 5 september 2018

Jakobus 3:13Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.

Dinsdag 4 september 2018

Spreuken 31:10Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Zij is meer waard dan edelstenen.

Maandag 3 september 2018

Efeziërs 4:30Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

Zondag 2 september 2018

Romeinen 8:18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

Zaterdag 1 september 2018

Psalm 121:3Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.

Bijbeltekst van de dag

Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft
ontvangt leven, voorspoed en eer.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie