DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2018)

Zondag 30 september 2018

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Zaterdag 29 september 2018

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

Vrijdag 28 september 2018

Hoe groot is Uw goed,
dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen,
dat U bereid hebt voor wie tot U de toevlucht nemen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.

Donderdag 27 september 2018

En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

Woensdag 26 september 2018

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Dinsdag 25 september 2018

Wentel uw werken op de HEERE,
en uw plannen zullen bevestigd worden.

Maandag 24 september 2018

En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.

Zondag 23 september 2018

De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Zaterdag 22 september 2018

Lieflijke woorden zijn een honingraat,
zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.

Vrijdag 21 september 2018

Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt;
verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet.

Donderdag 20 september 2018

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Woensdag 19 september 2018

Verlaat uw vriend en de vriend van uw vader niet,
ga het huis van uw broer niet binnen op de dag van uw ongeluk.
Beter een buur die nabij is, dan een broer ver weg.

Dinsdag 18 september 2018

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere.

Maandag 17 september 2018

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

Zondag 16 september 2018

Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond,
en hoe goed is een woord op zijn tijd!

Zaterdag 15 september 2018

Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.

Vrijdag 14 september 2018

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

Donderdag 13 september 2018

Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,
dan is God de rots van mijn hart
en voor eeuwig mijn deel.

Woensdag 12 september 2018

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.

Dinsdag 11 september 2018

Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.

Maandag 10 september 2018

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Zondag 9 september 2018

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen.

Zaterdag 8 september 2018

Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.

Vrijdag 7 september 2018

Ik spreid mijn handen naar U uit,
mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. Sela

Donderdag 6 september 2018

Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

Woensdag 5 september 2018

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.

Dinsdag 4 september 2018

Wie zal een deugdelijke vrouw vinden?
Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.

Maandag 3 september 2018

En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

Zondag 2 september 2018

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Zaterdag 1 september 2018

Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Bijbeltekst van de dag

Verwerf wijsheid, verwerf inzicht,
vergeet niet een van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie