DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2018)

Woensdag 31 oktober 2018

IJzer scherpt men met ijzer,
zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.

Dinsdag 30 oktober 2018

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

Maandag 29 oktober 2018

U moet Mijn geboden in acht nemen en ze houden. Ik ben de HEERE.

Zondag 28 oktober 2018

Vertrouw op de HEERE en doe het goede;
bewoon de aarde en voed u met trouw.

Zaterdag 27 oktober 2018

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.

Vrijdag 26 oktober 2018

En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.

Donderdag 25 oktober 2018

De hele dag is hij belust op begerenswaardige zaken,
maar een rechtvaardige geeft en houdt niets achter.

Woensdag 24 oktober 2018

En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

Dinsdag 23 oktober 2018

U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt.

Maandag 22 oktober 2018

Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen,
want zij zijn de vreugde van mijn hart.

Zondag 21 oktober 2018

Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

Zaterdag 20 oktober 2018

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Vrijdag 19 oktober 2018

Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel,
wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.

Donderdag 18 oktober 2018

Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan.

Woensdag 17 oktober 2018

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.

Dinsdag 16 oktober 2018

Alles aan u is mooi, Mijn vriendin,
er is geen enkel gebrek aan u.

Maandag 15 oktober 2018

De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.

Zondag 14 oktober 2018

Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.

Zaterdag 13 oktober 2018

Zie, God is mijn Helper,
de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.

Vrijdag 12 oktober 2018

Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.

Donderdag 11 oktober 2018

Hij geeft de vermoeide kracht
en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Woensdag 10 oktober 2018

Ik heb de weg van de waarheid gekozen,
Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld.

Dinsdag 9 oktober 2018

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Maandag 8 oktober 2018

De HEERE zei tegen Mozes: Klim naar boven, naar Mij toe, de berg op, en blijf daar. Dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden, die Ik opgeschreven heb om hun te onderwijzen.

Zondag 7 oktober 2018

Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij.

Zaterdag 6 oktober 2018

Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Vrijdag 5 oktober 2018

En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Donderdag 4 oktober 2018

Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Híj je paden rechtmaken.

Woensdag 3 oktober 2018

Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?

Dinsdag 2 oktober 2018

Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden,
omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn verordeningen en Mijn wetten in acht genomen heeft.

Maandag 1 oktober 2018

Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt,
maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.

Bijbeltekst van de dag

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie