DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2018)

Zondag 30 september 2018

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Zaterdag 29 september 2018

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.

Vrijdag 28 september 2018

Hoe groot is het goed
dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen,
dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.

Donderdag 27 september 2018

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

Woensdag 26 september 2018

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Dinsdag 25 september 2018

Beveel de Here uw werken,
dan zullen uw voornemens gelukken.

Maandag 24 september 2018

En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop.

Zondag 23 september 2018

De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen.

Zaterdag 22 september 2018

Vriendelijke woorden zijn als honigzeem,
zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.

Vrijdag 21 september 2018

Zie, welzalig de mens, die God kastijdt;
versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.

Donderdag 20 september 2018

Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Woensdag 19 september 2018

Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek,
maar betreed het huis van uw broeder niet
ten dage van uw ongeluk.
Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.

Dinsdag 18 september 2018

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.

Maandag 17 september 2018

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

Zondag 16 september 2018

Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft,
en hoe goed is een woord op zijn tijd!

Zaterdag 15 september 2018

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.

Vrijdag 14 september 2018

Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.

Donderdag 13 september 2018

Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken,
mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.

Woensdag 12 september 2018

Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.

Dinsdag 11 september 2018

Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.

Maandag 10 september 2018

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Zondag 9 september 2018

Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.

Zaterdag 8 september 2018

Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Vrijdag 7 september 2018

Ik strek mijn handen tot U uit,
mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. sela

Donderdag 6 september 2018

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Woensdag 5 september 2018

Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.

Dinsdag 4 september 2018

Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden?
haar waarde gaat koralen ver te boven.

Maandag 3 september 2018

En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Zondag 2 september 2018

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

Zaterdag 1 september 2018

Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Bijbeltekst van de dag

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik,
mijn ziel dorst naar U,
mijn vlees smacht naar U,
in een dor en dorstig land, zonder water.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie