DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2018)

Vrijdag 31 augustus 2018

Handelingen 10:34-35Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die Hem vereert en rechtvaardig handelt.’

Donderdag 30 augustus 2018

1 Korintiërs 3:18Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.

Woensdag 29 augustus 2018

Prediker 5:9Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.

Dinsdag 28 augustus 2018

Romeinen 8:14Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

Maandag 27 augustus 2018

Handelingen 19:5-6Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.

Zondag 26 augustus 2018

Psalm 143:8Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar U.

Zaterdag 25 augustus 2018

Filippenzen 4:19Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus.

Vrijdag 24 augustus 2018

1 Petrus 2:9Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

Donderdag 23 augustus 2018

Spreuken 12:1Wie vermaning liefheeft, wil graag leren,
wie berispingen haat is dom.

Woensdag 22 augustus 2018

1 Timoteüs 6:11Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.

Dinsdag 21 augustus 2018

1 Korintiërs 15:57Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.

Maandag 20 augustus 2018

Spreuken 27:12Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor,
wie onnozel is, gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten.

Zondag 19 augustus 2018

Johannes 8:31-32En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

Zaterdag 18 augustus 2018

Romeinen 6:15Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.

Vrijdag 17 augustus 2018

Psalm 27:13Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?

Donderdag 16 augustus 2018

Marcus 10:45Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Woensdag 15 augustus 2018

Romeinen 12:18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

Dinsdag 14 augustus 2018

Spreuken 18:12Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val,
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Maandag 13 augustus 2018

Matteüs 7:7Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.

Zondag 12 augustus 2018

1 Korintiërs 1:28-29Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.

Zaterdag 11 augustus 2018

Psalm 105:1Loof de HEER, roep luid zijn naam,
maak zijn daden bekend onder de volken.

Vrijdag 10 augustus 2018

Zacharia 10:6Ik zal het volk van Juda onoverwinnelijk maken en de nakomelingen van Jozef laten zegevieren. Ik ben vol zorg voor hen en zal hen veilig thuisbrengen. Dan zal het weer zijn als voorheen, alsof Ik hen nooit verstoten had, want Ik ben de HEER, hun God, en Ik zal hun gebeden verhoren.

Donderdag 9 augustus 2018

Matteüs 5:29Als je rechteroog je ten val brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.

Woensdag 8 augustus 2018

Spreuken 10:12Haat brengt ruzie voort,
liefde dekt alle fouten toe.

Dinsdag 7 augustus 2018

Jesaja 41:13Want Ik ben de HEER, je God,
Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, Ik zal je helpen.

Maandag 6 augustus 2018

Johannes 14:23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.’

Zondag 5 augustus 2018

Psalm 139:7-8Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.

Zaterdag 4 augustus 2018

Kolossenzen 3:5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij.

Vrijdag 3 augustus 2018

Matteüs 18:20Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.

Donderdag 2 augustus 2018

Psalm 23:1-2De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.

Woensdag 1 augustus 2018

Numeri 6:24-26Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Bijbeltekst van de dag

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met het water en met woorden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie