DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2018)

Dinsdag 31 juli 2018

1 Korintiërs 15:34Kom toch eens echt tot bezinning en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen.

Maandag 30 juli 2018

Spreuken 29:11Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens,
een wijze houdt ze in toom.

Zondag 29 juli 2018

2 Timoteüs 2:15Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.

Zaterdag 28 juli 2018

Hebreeën 11:11Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind voort te brengen, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.

Vrijdag 27 juli 2018

Psalm 18:7In mijn nood riep ik tot de HEER,
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde Hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren.

Donderdag 26 juli 2018

Handelingen 20:24Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.

Woensdag 25 juli 2018

Filippenzen 4:9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

Dinsdag 24 juli 2018

Spreuken 19:22Trouw is voor de mens het hoogste goed,
je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.

Maandag 23 juli 2018

Matteüs 13:22Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft.

Zondag 22 juli 2018

Micha 7:18Wie is een God als U,
die schuld vergeeft
en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont U hun uw trouw.

Zaterdag 21 juli 2018

Spreuken 18:16Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf,
hij verschaft zich toegang tot de machtigen.

Vrijdag 20 juli 2018

1 Korintiërs 15:33Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.

Donderdag 19 juli 2018

1 Johannes 4:1Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

Woensdag 18 juli 2018

Psalm 119:9Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.

Dinsdag 17 juli 2018

1 Korintiërs 16:13Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.

Maandag 16 juli 2018

Hebreeën 9:14Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?

Zondag 15 juli 2018

Spreuken 16:32Beter een geduldig mens dan een vechtjas,
beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.

Zaterdag 14 juli 2018

1 Johannes 4:18De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen.

Vrijdag 13 juli 2018

1 Korintiërs 3:16U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

Donderdag 12 juli 2018

Psalm 139:4Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.

Woensdag 11 juli 2018

Lucas 18:27Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’

Dinsdag 10 juli 2018

Deuteronomium 28:1Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal Hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen.’

Maandag 9 juli 2018

Psalm 33:22Schenk ons uw trouw, HEER,
op U is al onze hoop gevestigd.

Zondag 8 juli 2018

Matteüs 5:6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Zaterdag 7 juli 2018

Kolossenzen 2:2Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods geheim: Christus.

Vrijdag 6 juli 2018

Prediker 5:17Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet, en geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft; dat is wat hem is toebedeeld.

Donderdag 5 juli 2018

1 Petrus 1:8-9U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

Woensdag 4 juli 2018

Genesis 2:18De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.’

Dinsdag 3 juli 2018

Psalm 68:5-6Zing voor God, bezing zijn naam,
maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt.
HEER is zijn naam! Jubel als Hij verschijnt:
vader van wezen, beschermer van weduwen,
God in zijn heilig verblijf.

Maandag 2 juli 2018

Matteüs 6:7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

Zondag 1 juli 2018

Handelingen 5:42Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de messias is.

Bijbeltekst van de dag

Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie