DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Juli 2018)

Dinsdag 31 juli 2018

1 Korintiërs 15:34
Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen.

Maandag 30 juli 2018

Spreuken 29:11
Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens,
een wijze houdt ze in toom.

Zondag 29 juli 2018

2 Timoteüs 2:15
Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.

Zaterdag 28 juli 2018

Hebreeën 11:11
Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.

Vrijdag 27 juli 2018

Psalmen 18:7
In mijn nood riep ik tot de HEER,
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren.

Donderdag 26 juli 2018

Handelingen 20:24
Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.

Woensdag 25 juli 2018

Filippenzen 4:9
Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Dinsdag 24 juli 2018

Spreuken 19:22
Een mens heeft het verlangen goed te doen,
je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.

Maandag 23 juli 2018

Matteüs 13:22
Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft.

Zondag 22 juli 2018

Micha 7:18
Wie is een God als u,
die schuld vergeeft
en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw.

Zaterdag 21 juli 2018

Spreuken 18:16
Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf,
hij verschaft zich toegang tot de machtigen.

Vrijdag 20 juli 2018

1 Korintiërs 15:33
Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.

Donderdag 19 juli 2018

1 Johannes 4:1
Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

Woensdag 18 juli 2018

Psalmen 119:9
Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.

Dinsdag 17 juli 2018

1 Korintiërs 16:13
Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.

Maandag 16 juli 2018

Hebreeën 9:14
Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?

Zondag 15 juli 2018

Spreuken 16:32
Beter een geduldig mens dan een vechtjas,
beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.

Zaterdag 14 juli 2018

1 Johannes 4:18
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

Vrijdag 13 juli 2018

1 Korintiërs 3:16
Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

Donderdag 12 juli 2018

Psalmen 139:4
Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.

Woensdag 11 juli 2018

Lucas 18:27
Jezus zei: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'

Dinsdag 10 juli 2018

Deuteronomium 28:1
Mozes sprak: 'Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen.'

Maandag 9 juli 2018

Psalmen 33:22
Schenk ons uw trouw, HEER,
op u is al onze hoop gevestigd.

Zondag 8 juli 2018

Matteüs 5:6
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Zaterdag 7 juli 2018

Kolossenzen 2:2
Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus.

Vrijdag 6 juli 2018

Prediker 5:17
Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet, en geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft; dat is wat hem is toebedeeld.

Donderdag 5 juli 2018

1 Petrus 1:8-9
U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

Woensdag 4 juli 2018

Genesis 2:18
God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.

Dinsdag 3 juli 2018

Psalmen 68:5-6
Zing voor God, bezing zijn naam,
maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt,
HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt:
vader van wezen, beschermer van weduwen,
God in zijn heilig verblijf.

Maandag 2 juli 2018

Matteüs 6:7
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

Zondag 1 juli 2018

Handelingen 5:42
Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de messias is.
Bijbeltekst van de dag
1 Kronieken 16:11
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.