DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2018)

Zaterdag 30 juni 2018

Prediker 4:10Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.

Vrijdag 29 juni 2018

Romeinen 8:28En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

Donderdag 28 juni 2018

1 Kronieken 16:34Loof de HEER, want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

Woensdag 27 juni 2018

Spreuken 13:10Betweters maken ruzie,
wie goede raad ter harte neemt is wijs.

Dinsdag 26 juni 2018

Hebreeën 12:11Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

Maandag 25 juni 2018

Filippenzen 4:4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Zondag 24 juni 2018

Psalm 62:2Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.

Zaterdag 23 juni 2018

Romeinen 12:11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Vrijdag 22 juni 2018

1 Korintiërs 2:10Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.

Donderdag 21 juni 2018

Psalm 139:1-2HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.

Woensdag 20 juni 2018

Deuteronomium 13:5Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor Hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar Hem; dien alleen Hem en blijf Hem toegedaan.

Dinsdag 19 juni 2018

1 Petrus 5:10Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen.

Maandag 18 juni 2018

Prediker 3:1Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Zondag 17 juni 2018

Johannes 14:6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’

Zaterdag 16 juni 2018

1 Korintiërs 2:11Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.

Vrijdag 15 juni 2018

Psalm 3:4U, HEER, bent een schild om mij heen,
U bent mijn eer, U houdt mij staande.

Donderdag 14 juni 2018

Efeziërs 4:29Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.

Woensdag 13 juni 2018

Hebreeën 3:12Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God.

Dinsdag 12 juni 2018

Psalm 5:4In de morgen, HEER, hoort U mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot U en wacht.

Maandag 11 juni 2018

Matteüs 6:2Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

Zondag 10 juni 2018

2 Timoteüs 2:1Mijn kind, wees sterk door de genade in Christus Jezus.

Zaterdag 9 juni 2018

Psalm 119:2Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
Hem zoeken met heel hun hart.

Vrijdag 8 juni 2018

Filippenzen 3:14Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.

Donderdag 7 juni 2018

3 Johannes 1:2Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik.

Woensdag 6 juni 2018

Psalm 32:3Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
kreunend leed ik, de hele dag.

Dinsdag 5 juni 2018

Johannes 8:12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Maandag 4 juni 2018

Jakobus 1:22Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.

Zondag 3 juni 2018

Psalm 55:23Leg je last op de HEER
en Hij zal je steunen,
nooit zal Hij dulden
dat een rechtvaardige ten val komt.

Zaterdag 2 juni 2018

Joël 2:13Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.

Vrijdag 1 juni 2018

Marcus 10:27Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’

Bijbeltekst van de dag

Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie