DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Juni 2018)

Zaterdag 30 juni 2018

Prediker 4:10
Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.

Vrijdag 29 juni 2018

Romeinen 8:28
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

Donderdag 28 juni 2018

1 Kronieken 16:34
Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

Woensdag 27 juni 2018

Spreuken 13:10
Betweters maken ruzie,
wie goede raad ter harte neemt, is wijs.

Dinsdag 26 juni 2018

Hebreeën 12:11
Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

Maandag 25 juni 2018

Filippenzen 4:4
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Zondag 24 juni 2018

Psalmen 62:2
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.

Zaterdag 23 juni 2018

Romeinen 12:11
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Vrijdag 22 juni 2018

1 Korintiërs 2:10
God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.

Donderdag 21 juni 2018

Psalmen 139:1-2
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.

Woensdag 20 juni 2018

Deuteronomium 13:5
Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.

Dinsdag 19 juni 2018

1 Petrus 5:10
Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.

Maandag 18 juni 2018

Prediker 3:1
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Zondag 17 juni 2018

Johannes 14:6
Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'

Zaterdag 16 juni 2018

1 Korintiërs 2:11
Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.

Vrijdag 15 juni 2018

Psalmen 3:4
U, HEER, bent een schild om mij heen,
u bent mijn eer, u houdt mij staande.

Donderdag 14 juni 2018

Efeziërs 4:29
Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.

Woensdag 13 juni 2018

Hebreeën 3:12
Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God.

Dinsdag 12 juni 2018

Psalmen 5:4
In de morgen, HEER, hoort u mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot u en wacht.

Maandag 11 juni 2018

Matteüs 6:2
Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

Zondag 10 juni 2018

2 Timoteüs 2:1
Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.

Zaterdag 9 juni 2018

Psalmen 119:2
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
hem zoeken met heel hun hart.

Vrijdag 8 juni 2018

Filippenzen 3:14
Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.

Donderdag 7 juni 2018

3 Johannes 1:2
Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik.

Woensdag 6 juni 2018

Psalmen 32:3
Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
kreunend leed ik, de hele dag.

Dinsdag 5 juni 2018

Johannes 8:12
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Maandag 4 juni 2018

Jakobus 1:22
Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.

Zondag 3 juni 2018

Psalmen 55:23
Leg uw last op de HEER
en hij zal u steunen,
nooit zal hij dulden
dat een rechtvaardige ten val komt.

Zaterdag 2 juni 2018

Joël 2:13
Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.

Vrijdag 1 juni 2018

Marcus 10:27
Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'
Bijbeltekst van de dag
1 Korintiërs 16:14
Alles wat u doet, moet u met liefde doen.