DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2018)

Donderdag 31 mei 2018

Psalm 32:1Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven,
wiens zonden worden bedekt.

Woensdag 30 mei 2018

Hebreeën 13:4Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want ontuchtplegers en echtbrekers zal God veroordelen.

Dinsdag 29 mei 2018

2 Korintiërs 9:7Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

Maandag 28 mei 2018

Psalm 42:9Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven.

Zondag 27 mei 2018

1 Johannes 2:17De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Zaterdag 26 mei 2018

Romeinen 8:27God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil.

Vrijdag 25 mei 2018

Psalm 119:10Met heel mijn hart heb ik U gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.

Donderdag 24 mei 2018

Kolossenzen 3:23-24Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dien Christus: Hij is uw meester!

Woensdag 23 mei 2018

Handelingen 2:42Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

Dinsdag 22 mei 2018

Spreuken 31:30Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat,
maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.

Maandag 21 mei 2018

1 Johannes 4:13Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

Zondag 20 mei 2018

Handelingen 4:31Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig.

Zaterdag 19 mei 2018

Psalm 91:1-2Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U vertrouw ik.’

Vrijdag 18 mei 2018

Romeinen 12:9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.

Donderdag 17 mei 2018

Romeinen 12:4-5Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Woensdag 16 mei 2018

Prediker 4:4Ik heb al het gezwoeg gezien, en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.

Dinsdag 15 mei 2018

Johannes 11:25-26Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

Maandag 14 mei 2018

Lucas 6:37Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.

Zondag 13 mei 2018

Psalm 42:12Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.

Zaterdag 12 mei 2018

1 Petrus 3:9Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.

Vrijdag 11 mei 2018

Spreuken 13:11In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen,
gestage groei maakt rijk.

Donderdag 10 mei 2018

Lucas 24:50-51Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.

Woensdag 9 mei 2018

Lucas 12:15Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.’

Dinsdag 8 mei 2018

Openbaring 3:11Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.

Maandag 7 mei 2018

Psalm 34:5Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord,
Hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Zondag 6 mei 2018

Matteüs 9:13Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Zaterdag 5 mei 2018

Hebreeën 3:14Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus.

Vrijdag 4 mei 2018

Psalm 147:3Hij geneest wie gebroken zijn
en verzorgt hun diepe wonden.

Donderdag 3 mei 2018

Johannes 16:24Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

Woensdag 2 mei 2018

Kolossenzen 4:2Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

Dinsdag 1 mei 2018

Prediker 4:9Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.

Bijbeltekst van de dag

Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie