DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Archief (Mei 2018)

Donderdag 31 mei 2018

Psalmen 32:1
Gelukkig de mens
van wie de ontrouw wordt vergeven,
van wie de zonden worden bedekt.

Woensdag 30 mei 2018

Hebreeën 13:4
Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.

Dinsdag 29 mei 2018

2 Korintiërs 9:7
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

Maandag 28 mei 2018

Psalmen 42:9
Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven.

Zondag 27 mei 2018

1 Johannes 2:17
De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Zaterdag 26 mei 2018

Romeinen 8:27
God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.

Vrijdag 25 mei 2018

Psalmen 119:10
Met heel mijn hart heb ik u gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.

Donderdag 24 mei 2018

Kolossenzen 3:23-24
Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen - uw meester is Christus!

Woensdag 23 mei 2018

Handelingen 2:42
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Dinsdag 22 mei 2018

Spreuken 31:30
Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat,
maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.

Maandag 21 mei 2018

1 Johannes 4:13
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

Zondag 20 mei 2018

Handelingen 4:31
Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.

Zaterdag 19 mei 2018

Psalmen 91:1-2
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.'

Vrijdag 18 mei 2018

Romeinen 12:9
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.

Donderdag 17 mei 2018

Romeinen 12:4-5
Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Woensdag 16 mei 2018

Prediker 4:4
Ik heb al het gezwoeg gezien, en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.

Dinsdag 15 mei 2018

Johannes 11:25-26
Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?'

Maandag 14 mei 2018

Lucas 6:37
Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.

Zondag 13 mei 2018

Psalmen 42:12
Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Zaterdag 12 mei 2018

1 Petrus 3:9
Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.

Vrijdag 11 mei 2018

Spreuken 13:11
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen,
gestage groei maakt rijk.

Donderdag 10 mei 2018

Lucas 24:50-51
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.

Woensdag 9 mei 2018

Lucas 12:15
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’

Dinsdag 8 mei 2018

Openbaring 3:11
Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.

Maandag 7 mei 2018

Psalmen 34:5
Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Zondag 6 mei 2018

Matteüs 9:13
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: 'Barmhartigheid wil ik, geen offers.' Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Zaterdag 5 mei 2018

Hebreeën 3:14
Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus.

Vrijdag 4 mei 2018

Psalmen 147:3
Hij geneest wie gebroken zijn
en verzorgt hun diepe wonden.

Donderdag 3 mei 2018

Johannes 16:24
Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Woensdag 2 mei 2018

Kolossenzen 4:2
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

Dinsdag 1 mei 2018

Prediker 4:9
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 14:23
Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...