DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2018)

Maandag 30 april 2018

Matteüs 22:37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’

Zondag 29 april 2018

Jesaja 61:1De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft Hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding.

Zaterdag 28 april 2018

Spreuken 15:22Bij gebrek aan overleg mislukken plannen,
ze slagen pas na rijp beraad.

Vrijdag 27 april 2018

1 Korintiërs 16:14Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Donderdag 26 april 2018

Matteüs 24:13Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.

Woensdag 25 april 2018

Psalm 103:1Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

Dinsdag 24 april 2018

Romeinen 12:21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Maandag 23 april 2018

2 Timoteüs 3:12Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.

Zondag 22 april 2018

Spreuken 11:2Hoogmoed leidt tot schande,
wijsheid maakt een mens bescheiden.

Zaterdag 21 april 2018

Handelingen 2:41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.

Vrijdag 20 april 2018

Johannes 16:33Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Donderdag 19 april 2018

Prediker 5:18Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

Woensdag 18 april 2018

1 Kronieken 16:11Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.

Dinsdag 17 april 2018

2 Timoteüs 3:16-17Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Maandag 16 april 2018

Psalm 51:3-4Wees mij genadig, God, in uw trouw,
U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

Zondag 15 april 2018

1 Petrus 3:8Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.

Zaterdag 14 april 2018

Kolossenzen 3:17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

Vrijdag 13 april 2018

Spreuken 30:5Elk woord van God is getoetst,
Hij is een schild voor wie bij Hem hun toevlucht zoeken.

Donderdag 12 april 2018

Jakobus 1:5Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

Woensdag 11 april 2018

Efeziërs 1:18Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen.

Dinsdag 10 april 2018

Psalm 150:6Alles wat adem heeft, loof de HEER.
Halleluja!

Maandag 9 april 2018

2 Tessalonicenzen 3:5Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.

Zondag 8 april 2018

Johannes 14:8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’

Zaterdag 7 april 2018

Prediker 3:11God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.

Vrijdag 6 april 2018

Marcus 11:24Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Donderdag 5 april 2018

1 Petrus 3:3-4Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.

Woensdag 4 april 2018

Psalm 63:2God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.

Dinsdag 3 april 2018

Romeinen 8:25Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.

Maandag 2 april 2018

Ezechiël 36:27Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven.

Zondag 1 april 2018

Johannes 20:8-9Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan.

Bijbeltekst van de dag

Wie zonder het te weten zondigt tegen een van de geboden van de HEER en schuld op zich laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie