DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2018)

Maandag 30 april 2018

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Zondag 29 april 2018

De Geest van de Heere HEERE is op Mij,
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,
om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.

Zaterdag 28 april 2018

Plannen falen, als er geen overleg is,
maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.

Vrijdag 27 april 2018

Laat alles bij u in liefde gebeuren.

Donderdag 26 april 2018

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Woensdag 25 april 2018

Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

Dinsdag 24 april 2018

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Maandag 23 april 2018

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

Zondag 22 april 2018

Komt overmoed, dan komt ook schande,
maar bij de ootmoedigen is wijsheid.

Zaterdag 21 april 2018

Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Vrijdag 20 april 2018

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Donderdag 19 april 2018

Ook elke mens aan wie God rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God.

Woensdag 18 april 2018

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

Dinsdag 17 april 2018

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Maandag 16 april 2018

Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.

Zondag 15 april 2018

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.

Zaterdag 14 april 2018

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

Vrijdag 13 april 2018

Ieder woord van God is gelouterd,
Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.

Donderdag 12 april 2018

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Woensdag 11 april 2018

Namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen.

Dinsdag 10 april 2018

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.
Halleluja!

Maandag 9 april 2018

En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.

Zondag 8 april 2018

Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.

Zaterdag 7 april 2018

Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden.

Vrijdag 6 april 2018

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Donderdag 5 april 2018

Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

Woensdag 4 april 2018

O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.

Dinsdag 3 april 2018

Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

Maandag 2 april 2018

Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Zondag 1 april 2018

Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan.

Bijbeltekst van de dag

Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede;
voor hen ligt er geen struikelblok.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie