DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2018)

Zaterdag 31 maart 2018

De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.

Vrijdag 30 maart 2018

Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.

Donderdag 29 maart 2018

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
ik geef raad, mijn oog is op u.

Woensdag 28 maart 2018

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Dinsdag 27 maart 2018

U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.

Maandag 26 maart 2018

De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

Zondag 25 maart 2018

Verheug u zeer, dochter van Sion!
Juich, dochter van Jeruzalem!
Zie, uw Koning zal tot u komen,
rechtvaardig, en Hij is een Heiland,
arm, en rijdend op een ezel,
op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

Zaterdag 24 maart 2018

En wanneer een persoon zondigt en één van alle geboden van de HEERE overtreedt, wat niet gedaan mag worden, ook al wist hij het niet, dan is hij toch schuldig en moet hij zijn ongerechtigheid dragen.

Vrijdag 23 maart 2018

Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben
als het binnen je macht ligt dat te doen.

Donderdag 22 maart 2018

Weet u het niet?
Hebt u het niet gehoord?
De eeuwige God, de HEERE,
de Schepper van de einden der aarde,
wordt niet moe en niet afgemat.
Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

Woensdag 21 maart 2018

Hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen.

Dinsdag 20 maart 2018

Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt.

Maandag 19 maart 2018

Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,
dat u de banden van het juk ontbindt,
dat u de onderdrukten vrij laat heengaan
en dat u elk juk breekt?

Zondag 18 maart 2018

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Zaterdag 17 maart 2018

Laten je ogen recht vooruitkijken
en je oogleden zich recht vóór je houden.

Vrijdag 16 maart 2018

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

Donderdag 15 maart 2018

Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

Woensdag 14 maart 2018

Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel:
als je haar vindt, dan is er toekomst,
en wordt je hoop niet afgesneden.

Dinsdag 13 maart 2018

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.

Maandag 12 maart 2018

En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

Zondag 11 maart 2018

Zeg niet: Hoe komt het
dat de dagen van vroeger beter waren dan deze?
Want niet uit wijsheid
zou u dat vragen.

Zaterdag 10 maart 2018

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Vrijdag 9 maart 2018

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Donderdag 8 maart 2018

Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.

Woensdag 7 maart 2018

Wij vastten en verzochten onze God hierom, en Hij liet Zich door ons verbidden.

Dinsdag 6 maart 2018

Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft.

Maandag 5 maart 2018

Doe weg van jou valsheid van mond
en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd.

Zondag 4 maart 2018

Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Zaterdag 3 maart 2018

Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.

Vrijdag 2 maart 2018

HEERE, maak mij Uw wegen bekend,
leer mij Uw paden.

Donderdag 1 maart 2018

Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.

Bijbeltekst van de dag

Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
zij zullen lopen en niet moe worden.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie