DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2018)

Woensdag 28 februari 2018

Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus.

Dinsdag 27 februari 2018

Baan het spoor voor je voet,
en laten al je wegen vaststaan.

Maandag 26 februari 2018

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Zondag 25 februari 2018

Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?

Zaterdag 24 februari 2018

Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent,
hij behartigt zijn zaken volgens het recht.

Vrijdag 23 februari 2018

Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen.

Donderdag 22 februari 2018

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.

Woensdag 21 februari 2018

Beter is weinig met de vreze des HEEREN,
dan een grote schat met verwarring erbij.

Dinsdag 20 februari 2018

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

Maandag 19 februari 2018

Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn.

Zondag 18 februari 2018

Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;
mijn goedheid is niet voor U.

Zaterdag 17 februari 2018

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.

Vrijdag 16 februari 2018

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.

Donderdag 15 februari 2018

Een zegenende ziel wordt verzadigd,
en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen.

Woensdag 14 februari 2018

En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

Dinsdag 13 februari 2018

Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is.

Maandag 12 februari 2018

De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Zondag 11 februari 2018

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Zaterdag 10 februari 2018

U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Vrijdag 9 februari 2018

Wijk niet af naar rechts of naar links,
keer je voet af van het kwade!

Donderdag 8 februari 2018

Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen.

Woensdag 7 februari 2018

Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Dinsdag 6 februari 2018

Uitgestelde verwachting krenkt het hart,
maar een vervuld verlangen is een boom des levens.

Maandag 5 februari 2018

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.

Zondag 4 februari 2018

Het zal gebeuren, als iemand aan een van deze dingen schuldig is, dat hij dan moet belijden waarin hij gezondigd heeft.

Zaterdag 3 februari 2018

Weer dus de wrevel uit uw hart,
en doe het kwade weg uit uw lichaam.
De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht.

Vrijdag 2 februari 2018

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Donderdag 1 februari 2018

U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.

Bijbeltekst van de dag

Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De gift van een mens maakt ruimte voor hem,
en leidt hem in de tegenwoordigheid van groten.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie