DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archief (Februari 2018)

Woensdag 28 februari 2018

Handelingen 19:4
Daarop zei ​Paulus: ‘Johannes ​doopte​ de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in ​Jezus.’

Dinsdag 27 februari 2018

Spreuken 4:26
Effen de weg waarover je gaat,
dan loop je met vaste tred.
Spreuken 4:26 | NBV | 27-2-2018 | leven denken

Maandag 26 februari 2018

Romeinen 8:31
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Zondag 25 februari 2018

Johannes 11:40
Jezus zei tegen haar: 'Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?'
Johannes 11:40 | NBV | 25-2-2018 | geloof Jezus

Zaterdag 24 februari 2018

Psalmen 112:5
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.

Vrijdag 23 februari 2018

1 Johannes 5:21
Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.

Donderdag 22 februari 2018

Ezechiël 36:26
Ik zal jullie een nieuw ​hart​ en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende ​hart​ uit je lichaam halen en je er een levend ​hart​ voor in de plaats geven.

Woensdag 21 februari 2018

Spreuken 15:16
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER
dan grote rijkdom en veel onrust.

Dinsdag 20 februari 2018

1 Petrus 1:3
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

Maandag 19 februari 2018

Ezechiël 34:26
Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel ​zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die ​zegen​ geeft.

Zondag 18 februari 2018

Psalmen 16:2
Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.'
Psalm 16:2 | NBV | 18-2-2018 | God aanbidding

Zaterdag 17 februari 2018

Johannes 14:1
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

Vrijdag 16 februari 2018

Johannes 14:16
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.

Donderdag 15 februari 2018

Spreuken 11:25
Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

Woensdag 14 februari 2018

1 Korintiërs 13:3
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

Dinsdag 13 februari 2018

Lucas 6:30
Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.

Maandag 12 februari 2018

Habakuk 3:19
God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.

Zondag 11 februari 2018

Romeinen 1:17
In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.'

Zaterdag 10 februari 2018

Matteüs 19:19
Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.

Vrijdag 9 februari 2018

Spreuken 4:27
Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links,
wijk alleen uit voor het kwaad.

Donderdag 8 februari 2018

2 Korintiërs 9:10
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

Woensdag 7 februari 2018

Matteüs 10:8
Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Dinsdag 6 februari 2018

Spreuken 13:12
Almaar onvervulde hoop maakt ziek,
vervuld verlangen is een levensboom.
Spreuken 13:12 | NBV | 6-2-2018 | hoop leven hart

Maandag 5 februari 2018

Galaten 5:13
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

Zondag 4 februari 2018

Leviticus 5:5
De betreffende persoon moet, zodra hij zich van zijn schuld bewust wordt, openlijk uitspreken wat hij misdaan heeft.

Zaterdag 3 februari 2018

Prediker 11:10
Belast je ​hart​ niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.

Vrijdag 2 februari 2018

Matteüs 6:34
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Donderdag 1 februari 2018

Jakobus 4:2
U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 34:15
Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...