DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Februari 2018)

Woensdag 28 februari 2018

Handelingen 19:4
Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’

Dinsdag 27 februari 2018

Spreuken 4:26
Effen de weg waarover je gaat,
dan loop je met vaste tred.

Maandag 26 februari 2018

Romeinen 8:31
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Zondag 25 februari 2018

Johannes 11:40
Jezus zei tegen haar: 'Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?'

Zaterdag 24 februari 2018

Psalmen 112:5
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.

Vrijdag 23 februari 2018

1 Johannes 5:21
Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.

Donderdag 22 februari 2018

Ezechiël 36:26
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.

Woensdag 21 februari 2018

Spreuken 15:16
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER
dan grote rijkdom en veel onrust.

Dinsdag 20 februari 2018

1 Petrus 1:3
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

Maandag 19 februari 2018

Ezechiël 34:26
Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die zegen geeft.

Zondag 18 februari 2018

Psalmen 16:2
Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.'

Zaterdag 17 februari 2018

Johannes 14:1
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

Vrijdag 16 februari 2018

Johannes 14:16
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.

Donderdag 15 februari 2018

Spreuken 11:25
Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

Woensdag 14 februari 2018

1 Korintiërs 13:3
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

Dinsdag 13 februari 2018

Lucas 6:30
Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.

Maandag 12 februari 2018

Habakuk 3:19
God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.

Zondag 11 februari 2018

Romeinen 1:17
In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.'

Zaterdag 10 februari 2018

Matteüs 19:19
Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.

Vrijdag 9 februari 2018

Spreuken 4:27
Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links,
wijk alleen uit voor het kwaad.

Donderdag 8 februari 2018

2 Korintiërs 9:10
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

Woensdag 7 februari 2018

Matteüs 10:8
Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Dinsdag 6 februari 2018

Spreuken 13:12
Almaar onvervulde hoop maakt ziek,
vervuld verlangen is een levensboom.

Maandag 5 februari 2018

Galaten 5:13
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

Zondag 4 februari 2018

Leviticus 5:5
De betreffende persoon moet, zodra hij zich van zijn schuld bewust wordt, openlijk uitspreken wat hij misdaan heeft.

Zaterdag 3 februari 2018

Prediker 11:10
Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.

Vrijdag 2 februari 2018

Matteüs 6:34
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Donderdag 1 februari 2018

Jakobus 4:2
U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.