DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Januari 2018)

Woensdag 31 januari 2018

Spreuken 11:13
Bij een roddelaar is een geheim niet veilig,
wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.

Dinsdag 30 januari 2018

Judas 1:2
Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.

Maandag 29 januari 2018

Jeremia 17:9-10
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,
onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,
die nieren toetst,
die ieder naar zijn levenswandel beloont,
aan ieder geeft wat hij verdient.

Zondag 28 januari 2018

Psalmen 112:6
De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

Zaterdag 27 januari 2018

Romeinen 13:7
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

Vrijdag 26 januari 2018

2 Timoteüs 4:2
Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.

Donderdag 25 januari 2018

Prediker 5:10
Maar hoe groter iemands kapitaal is, des te groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. Wat heeft de eigenaar hierbij te winnen? Hij kan alleen maar toekijken.

Woensdag 24 januari 2018

Jakobus 3:18
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Dinsdag 23 januari 2018

Matteüs 7:13-14
Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Maandag 22 januari 2018

Spreuken 2:9
Als je in acht neemt wat ik zeg,
zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is,
dan volg je altijd het juiste spoor.

Zondag 21 januari 2018

1 Petrus 4:7
Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.

Zaterdag 20 januari 2018

2 Kronieken 7:14
En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.

Vrijdag 19 januari 2018

Spreuken 10:22
Alleen de zegen van de HEER maakt rijk,
zwoegen voegt daar niets aan toe.

Donderdag 18 januari 2018

Lucas 14:28
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?

Woensdag 17 januari 2018

Judas 1:20-21
Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

Dinsdag 16 januari 2018

Spreuken 10:1
Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde,
een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.

Maandag 15 januari 2018

Jesaja 54:17
Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed
zal machteloos zijn,
en ieder die jou in een geding belastert
zal zelf veroordeeld worden.
Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt,
dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.

Zondag 14 januari 2018

1 Johannes 3:21-22
Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.

Zaterdag 13 januari 2018

Psalmen 16:1
Behoed mij, God, ik schuil bij u.

Vrijdag 12 januari 2018

Jeremia 32:27
Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?

Donderdag 11 januari 2018

Matteüs 9:12
Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.’

Woensdag 10 januari 2018

Spreuken 4:20-21
Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden,
geef aan mijn uitspraken gehoor.
Houd ze steeds voor ogen,
bewaar ze in het diepste van je hart.

Dinsdag 9 januari 2018

Habakuk 3:17-18
Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining -
toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.

Maandag 8 januari 2018

1 Petrus 3:14
Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.

Zondag 7 januari 2018

Psalmen 1:1
Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit.

Zaterdag 6 januari 2018

Marcus 7:20-23
Hij zei: 'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.'

Vrijdag 5 januari 2018

2 Korintiërs 12:9
Maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.

Donderdag 4 januari 2018

Prediker 1:18
Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet.
En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.

Woensdag 3 januari 2018

Deuteronomium 31:6
Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.

Dinsdag 2 januari 2018

Hebreeën 12:14
Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.

Maandag 1 januari 2018

Psalmen 90:12
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
Bijbeltekst van de dag
Johannes 14:16
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.