DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (December 2017)

Zondag 31 december 2017

Jeremia 6:16Dit zegt de HEER:
Je staat op een kruispunt, kijk goed!
Vraag na hoe de oude wegen liepen.
Welke weg leidt naar het goede?
Sla die in, en vind rust.
Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.”

Zaterdag 30 december 2017

Ezechiël 12:28Zeg daarom tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wat Ik besloten heb, zal niet worden uitgesteld! Alles wat Ik zeg, zal gebeuren! – zo spreekt God, de HEER.”

Vrijdag 29 december 2017

Spreuken 27:19Zoals water het gezicht weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart de mens.

Donderdag 28 december 2017

Jeremia 32:17Ach HEER, mijn God, U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk.

Woensdag 27 december 2017

1 Petrus 5:7Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart.

Dinsdag 26 december 2017

Spreuken 2:8Hij waakt over de paden van het recht
en beschut de weg van wie Hem trouw zijn.

Maandag 25 december 2017

Matteüs 1:22-23Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’.

Zondag 24 december 2017

Matteüs 1:20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.’

Zaterdag 23 december 2017

Jesaja 7:14Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.

Vrijdag 22 december 2017

Romeinen 14:11Want er staat geschreven: ‘Zo waar Ik leef – zegt de Heer –, voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’

Donderdag 21 december 2017

Spreuken 14:23Elke inspanning levert iets op,
loze praatjes leiden enkel tot gebrek.

Woensdag 20 december 2017

Matteüs 19:18b-19Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.

Dinsdag 19 december 2017

Nehemia 9:31Maar in uw grote liefde hebt U hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want U bent een genadige en liefdevolle God.

Maandag 18 december 2017

Psalm 33:4Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat Hij doet is betrouwbaar.

Zondag 17 december 2017

Marcus 12:30Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.

Zaterdag 16 december 2017

2 Korintiërs 3:18Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Vrijdag 15 december 2017

Spreuken 16:9Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.

Donderdag 14 december 2017

Efeziërs 4:3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

Woensdag 13 december 2017

Jesaja 65:1Al vragen zij niet naar Mij,
toch laat Ik me raadplegen,
en al zoeken ze Mij niet,
toch laat Ik me vinden.
Al roept dit volk mijn naam niet aan,
toch antwoord Ik: ‘Hier ben Ik, hier ben Ik.’

Dinsdag 12 december 2017

Psalm 4:9In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want U, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Maandag 11 december 2017

1 Johannes 2:2Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Zondag 10 december 2017

Maleachi 3:10Stel Mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of Ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op je land laat neerdalen.

Zaterdag 9 december 2017

Spreuken 4:11Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen,
op rechte paden heb ik je gevoerd.

Vrijdag 8 december 2017

Matteüs 12:36Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.

Donderdag 7 december 2017

Hebreeën 9:28Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen, niet om opnieuw de zonde op zich te nemen, maar om te redden wie Hem verwachten.

Woensdag 6 december 2017

Psalm 51:12Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.

Dinsdag 5 december 2017

Matteüs 28:19-20Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Maandag 4 december 2017

Johannes 14:7Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.

Zondag 3 december 2017

Spreuken 2:7Aan wie rechtschapen is geeft Hij voorspoed,
voor wie op rechte wegen gaat is Hij een schild.

Zaterdag 2 december 2017

Galaten 6:2Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling.

Vrijdag 1 december 2017

Efeziërs 6:4Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen, zodat u ze opvoedt zoals de Heer dat wil.

Bijbeltekst van de dag

Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart,
vertellen van uw wonderdaden.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie