DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (December 2017)

Zondag 31 december 2017

Jeremia 6:16
Dit zegt de HEER:
Ga op de kruispunten staan, denk na,
kijk naar de oude wegen.
Welke weg leidt naar het goede?
Sla die in, en vind rust.
Maar zij zeggen: 'Dat doen wij niet.'

Zaterdag 30 december 2017

Ezechiël 12:28
Zeg daarom tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wat ik besloten heb, zal niet worden uitgesteld! Alles wat ik zeg, zal gebeuren! – zo spreekt God, de HEER.”

Vrijdag 29 december 2017

Spreuken 27:19
Zoals water het gezicht weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart de mens.

Donderdag 28 december 2017

Jeremia 32:17
Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.

Woensdag 27 december 2017

1 Petrus 5:7
U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.

Dinsdag 26 december 2017

Spreuken 2:8
Hij waakt over het rechte pad
en beschut de weg van wie hem trouw zijn.

Maandag 25 december 2017

Matteüs 1:22-23
Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

Zondag 24 december 2017

Matteüs 1:20
Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.’

Zaterdag 23 december 2017

Jesaja 7:14
Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.

Vrijdag 22 december 2017

Romeinen 14:11
Want er staat geschreven: 'Zo waar ik leef - zegt de Heer -, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.'

Donderdag 21 december 2017

Spreuken 14:23
Elke inspanning levert iets op,
loze praatjes leiden enkel tot gebrek.

Woensdag 20 december 2017

Matteüs 19:18b-19
‘Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’

Dinsdag 19 december 2017

Nehemia 9:31
Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God.

Maandag 18 december 2017

Psalmen 33:4
Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat hij doet is betrouwbaar.

Zondag 17 december 2017

Marcus 12:30
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.

Zaterdag 16 december 2017

2 Korintiërs 3:18
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Vrijdag 15 december 2017

Spreuken 16:9
Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.

Donderdag 14 december 2017

Efeziërs 4:3
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

Woensdag 13 december 2017

Jesaja 65:1
Al vragen zij niet naar mij,
toch laat ik me raadplegen,
en al zoeken ze mij niet,
toch laat ik me vinden.
Al roept dit volk mijn naam niet aan,
toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’

Dinsdag 12 december 2017

Psalmen 4:9
In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Maandag 11 december 2017

1 Johannes 2:2
Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Zondag 10 december 2017

Maleachi 3:10
Stel mij maar eens op de proef - zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.

Zaterdag 9 december 2017

Spreuken 4:11
Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen,
op rechte paden heb ik je gevoerd.

Vrijdag 8 december 2017

Matteüs 12:36
Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.

Donderdag 7 december 2017

Hebreeën 9:28
Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.

Woensdag 6 december 2017

Psalmen 51:12
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.

Dinsdag 5 december 2017

Matteüs 28:19-20
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Maandag 4 december 2017

Johannes 14:7
Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.

Zondag 3 december 2017

Spreuken 2:7
Aan wie rechtschapen is, geeft hij voorspoed,
voor wie op rechte wegen gaat, is hij een schild.

Zaterdag 2 december 2017

Galaten 6:2
Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

Vrijdag 1 december 2017

Efeziërs 6:4
Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.