DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2017)

Donderdag 30 november 2017

Spreuken 2:6Want het is de HEER die wijsheid schenkt,
zijn woorden bieden kennis en inzicht.

Woensdag 29 november 2017

Efeziërs 5:25-26Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.

Dinsdag 28 november 2017

Matteüs 7:24Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.

Maandag 27 november 2017

Spreuken 4:10Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan,
ze vermeerderen de jaren van je leven.

Zondag 26 november 2017

Lucas 1:37Want voor God is niets onmogelijk.

Zaterdag 25 november 2017

Johannes 10:28-30Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.

Vrijdag 24 november 2017

Spreuken 23:4Tob jezelf niet af om rijk te worden,
zet dat plan opzij.

Donderdag 23 november 2017

1 Tessalonicenzen 5:15Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

Woensdag 22 november 2017

2 Korintiërs 1:5Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft.

Dinsdag 21 november 2017

Psalm 56:5Op God, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, angst ken ik niet,
wat kan een sterveling mij aandoen?

Maandag 20 november 2017

Efeziërs 4:2Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.

Zondag 19 november 2017

Zacharia 1:4Wees niet als jullie voorouders. Toen de vroegere profeten hen in mijn naam opriepen om terug te keren van hun dwaalwegen en te breken met hun kwalijke praktijken, luisterden ze niet en gaven ze aan mijn woorden geen gehoor – spreekt de HEER.

Zaterdag 18 november 2017

Spreuken 17:17Een vriend is je altijd toegedaan,
je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.

Vrijdag 17 november 2017

Handelingen 13:38-39U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.

Donderdag 16 november 2017

Matteüs 18:21-22Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.’

Woensdag 15 november 2017

Psalm 31:4U bent mijn rots, mijn vesting,
u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.

Dinsdag 14 november 2017

1 Samuel 2:7De HEER maakt arm en hij maakt rijk,
vernedert diep en heft hoog op.

Maandag 13 november 2017

1 Petrus 4:8Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

Zondag 12 november 2017

Psalm 68:7God geeft eenzamen een thuis
en gevangenen vrijheid en voorspoed.
Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

Zaterdag 11 november 2017

Filippenzen 4:8Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Vrijdag 10 november 2017

Matteüs 18:15Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.

Donderdag 9 november 2017

Psalm 34:9Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

Woensdag 8 november 2017

2 Samuel 7:22Daarom bent u groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals u is er geen, er bestaat geen andere god dan u.

Dinsdag 7 november 2017

1 Johannes 3:17Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

Maandag 6 november 2017

Psalm 145:18Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen.

Zondag 5 november 2017

Ezechiël 18:21Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonden die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven.

Zaterdag 4 november 2017

1 Tessalonicenzen 3:12Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.

Vrijdag 3 november 2017

Spreuken 13:8De rijkdom van een mens is het losgeld voor zijn leven,
ben je arm, dan word je niet bedreigd.

Donderdag 2 november 2017

Romeinen 15:2Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.

Woensdag 1 november 2017

Deuteronomium 30:16Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.

Bijbeltekst van de dag

Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.

Willekeurige Bijbeltekst

Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...