DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2017)

Donderdag 30 november 2017

De HEERE geeft immers wijsheid,
uit Zijn mond komen kennis en inzicht.

Woensdag 29 november 2017

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord.

Dinsdag 28 november 2017

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.

Maandag 27 november 2017

Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan:
de jaren van je leven zullen talrijk worden.

Zondag 26 november 2017

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Zaterdag 25 november 2017

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één.

Vrijdag 24 november 2017

Mat u niet af om rijk te worden,
gebruik daarvoor uw inzicht niet.

Donderdag 23 november 2017

Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.

Woensdag 22 november 2017

Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.

Dinsdag 21 november 2017

In God prijs ik Zijn woord,
op God vertrouw ik, ik vrees niet;
wat zou een schepsel mij kunnen doen?

Maandag 20 november 2017

In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.

Zondag 19 november 2017

Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op Mij, spreekt de HEERE.

Zaterdag 18 november 2017

Een vriend heeft te allen tijde lief,
en een broeder wordt in benauwdheid geboren.

Vrijdag 17 november 2017

Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.

Donderdag 16 november 2017

Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Woensdag 15 november 2017

Want U bent mijn rots en mijn burcht!
Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.

Dinsdag 14 november 2017

De HEERE maakt arm en maakt rijk,
Hij vernedert, ook verhoogt Hij.

Maandag 13 november 2017

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

Zondag 12 november 2017

Een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst,
Die gevangenen uitleidt in voorspoed;
maar de opstandigen wonen in een dor land.

Zaterdag 11 november 2017

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

Vrijdag 10 november 2017

Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.

Donderdag 9 november 2017

Proef en zie dat de HEERE goed is;
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.

Woensdag 8 november 2017

Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.

Dinsdag 7 november 2017

Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?

Maandag 6 november 2017

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen,
allen die Hem in waarheid aanroepen.

Zondag 5 november 2017

Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al Mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven.

Zaterdag 4 november 2017

En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.

Vrijdag 3 november 2017

Het losgeld voor iemands leven is zijn rijkdom,
maar een arme krijgt zelfs geen bedreiging te horen.

Donderdag 2 november 2017

Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.

Woensdag 1 november 2017

Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Bijbeltekst van de dag

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie