DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2017)

Dinsdag 31 oktober 2017

Prediker 9:7Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.

Maandag 30 oktober 2017

1 Petrus 3:10-11Immers:
‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten,
laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad
en zijn lippen voor woorden van bedrog,
laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is,
laat hij naar vrede streven en die najagen.’

Zondag 29 oktober 2017

Hebreeën 4:12Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Zaterdag 28 oktober 2017

Spreuken 23:15Mijn zoon, als je je verstand gebruikt,
loopt mijn hart over van vreugde.

Vrijdag 27 oktober 2017

Handelingen 13:47Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken, om redding te brengen tot aan de uiteinden van de aarde.”

Donderdag 26 oktober 2017

1 Johannes 5:13Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.

Woensdag 25 oktober 2017

Spreuken 12:16Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede,
wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.

Dinsdag 24 oktober 2017

Lucas 19:10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

Maandag 23 oktober 2017

Romeinen 3:23-24Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.

Zondag 22 oktober 2017

Spreuken 19:8Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief,
wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.

Zaterdag 21 oktober 2017

Johannes 14:13En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

Vrijdag 20 oktober 2017

Lucas 12:22b-23Maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding.

Donderdag 19 oktober 2017

Psalm 66:17Toen mijn mond Hem aanriep,
lag een lofzang op mijn tong.

Woensdag 18 oktober 2017

Matteüs 6:33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Dinsdag 17 oktober 2017

Hebreeën 13:20-21Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Maandag 16 oktober 2017

Psalm 37:5-6Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:
het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Zondag 15 oktober 2017

Johannes 7:38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift.

Zaterdag 14 oktober 2017

Job 42:10Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en Hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat.

Vrijdag 13 oktober 2017

Psalm 37:4Zoek je geluk bij de HEER,
Hij zal geven wat je hart verlangt.

Donderdag 12 oktober 2017

1 Petrus 3:15Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

Woensdag 11 oktober 2017

Johannes 14:26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Dinsdag 10 oktober 2017

Prediker 3:12-13Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

Maandag 9 oktober 2017

Jakobus 4:8Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.

Zondag 8 oktober 2017

Efeziërs 2:4-5Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft Hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered!

Zaterdag 7 oktober 2017

Psalm 143:10Leer mij uw wil te volbrengen,
U bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.

Vrijdag 6 oktober 2017

Matteüs 4:4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Donderdag 5 oktober 2017

Romeinen 12:2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Woensdag 4 oktober 2017

Spreuken 19:21Een mens maakt allerlei plannen,
wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

Dinsdag 3 oktober 2017

Deuteronomium 4:29Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem met hart en ziel zoekt.

Maandag 2 oktober 2017

Johannes 15:26Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen.

Zondag 1 oktober 2017

Psalm 31:25U die uw hoop vestigt op de HEER:
wees allen sterk en houd moed.

Bijbeltekst van de dag

Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie