...
DailyVerses.net
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português

September 2017

Woensdag 20 september 2017

efeziers 5:2
En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Dinsdag 19 september 2017

spreuken 17:6
Kleinkinderen zijn voor grootouders de ​kroon​ op hun leven,
kinderen​ zijn trots op hun voorouders.

Maandag 18 september 2017

jakobus 1:12
Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

Zondag 17 september 2017

johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Zaterdag 16 september 2017

spreuken 17:22
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,
een sombere geest verzwakt het lichaam.

Vrijdag 15 september 2017

romeinen 15:5
Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

Donderdag 14 september 2017

johannes 7:37
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’

Woensdag 13 september 2017

psalmen 18:36-37
U was het schild dat mij redde,
uw rechterhand ondersteunde mij,
uw woord maakte mij sterk,
u baande de weg voor mijn voeten,
ik wankelde niet.

Dinsdag 12 september 2017

1-korintiers 10:13
U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Maandag 11 september 2017

1-timoteus 5:8
Wie niet voor de eigen ​familie​ zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.

Zondag 10 september 2017

spreuken 4:5
Streef naar wijsheid, zoek naar kennis,
wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.

Zaterdag 9 september 2017

jesaja 40:8
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.

Vrijdag 8 september 2017

marcus 8:36
Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?

Donderdag 7 september 2017

psalmen 118:6
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?

Woensdag 6 september 2017

2-korintiers 12:10
Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Dinsdag 5 september 2017

jesaja 55:7
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal ​vergeven.

Maandag 4 september 2017

spreuken 29:23
De hoogmoed van een mens brengt hem ten val,
eer is weggelegd voor wie bescheiden is.

Zondag 3 september 2017

lucas 11:13
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.

Zaterdag 2 september 2017

johannes 20:21
Nog eens zei ​Jezus: ‘Ik wens jullie ​vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

Vrijdag 1 september 2017

psalmen 27:14
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.
Bijbeltekst van de dag
efeziers 5:2
En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
Email
E-mail
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Android
Android
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...