DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Archief (September 2017)

Zaterdag 30 september 2017

2 Korintiërs 9:11
U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.

Vrijdag 29 september 2017

Romeinen 12:14
Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

Donderdag 28 september 2017

Spreuken 12:20
Wie kwaad smeden, zijn een en al bedrog,
vreugde wacht wie vrede zoeken.

Woensdag 27 september 2017

Marcus 9:23
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’

Dinsdag 26 september 2017

1 Johannes 3:1
Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.

Maandag 25 september 2017

Psalmen 16:11
U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Zondag 24 september 2017

Matteüs 5:15-16
Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Zaterdag 23 september 2017

2 Korintiërs 3:17
Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Vrijdag 22 september 2017

1 Samuel 2:2
Geen is er heilig als de HEER,
er is geen andere god dan u,
geen rots is er als onze God.

Donderdag 21 september 2017

1 Timoteüs 5:3
Ondersteun weduwen die alleen staan.

Woensdag 20 september 2017

Efeziërs 5:2
En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Dinsdag 19 september 2017

Spreuken 17:6
Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven,
kinderen zijn trots op hun voorouders.

Maandag 18 september 2017

Jakobus 1:12
Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

Zondag 17 september 2017

Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Zaterdag 16 september 2017

Spreuken 17:22
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,
een sombere geest verzwakt het lichaam.

Vrijdag 15 september 2017

Romeinen 15:5
Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

Donderdag 14 september 2017

Johannes 7:37
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’

Woensdag 13 september 2017

Psalmen 18:36-37
U was het schild dat mij redde,
uw rechterhand ondersteunde mij,
uw woord maakte mij sterk,
u baande de weg voor mijn voeten,
ik wankelde niet.

Dinsdag 12 september 2017

1 Korintiërs 10:13
U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Maandag 11 september 2017

1 Timoteüs 5:8
Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.

Zondag 10 september 2017

Spreuken 4:5
Streef naar wijsheid, zoek naar kennis,
wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.

Zaterdag 9 september 2017

Jesaja 40:8
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.

Vrijdag 8 september 2017

Marcus 8:36
Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?

Donderdag 7 september 2017

Psalmen 118:6
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?

Woensdag 6 september 2017

2 Korintiërs 12:10
Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Dinsdag 5 september 2017

Jesaja 55:7
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.

Maandag 4 september 2017

Spreuken 29:23
De hoogmoed van een mens brengt hem ten val,
eer is weggelegd voor wie bescheiden is.

Zondag 3 september 2017

Lucas 11:13
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.

Zaterdag 2 september 2017

Johannes 20:21
Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

Vrijdag 1 september 2017

Psalmen 27:14
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.
Bijbeltekst van de dag
Matteüs 5:14
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...