DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2017)

Donderdag 31 augustus 2017

Lucas 4:18De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven.

Woensdag 30 augustus 2017

Kolossenzen 3:18-19Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals het volgelingen van de Heer past. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.

Dinsdag 29 augustus 2017

Prediker 4:12En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

Maandag 28 augustus 2017

Exodus 20:12Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Zondag 27 augustus 2017

1 Korintiërs 2:9Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’

Zaterdag 26 augustus 2017

Spreuken 19:14Huis en have erf je van je voorouders,
maar een vrouw met inzicht krijg je van de HEER.

Vrijdag 25 augustus 2017

Jesaja 55:8Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.

Donderdag 24 augustus 2017

Kolossenzen 4:5-6Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste moment; laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reageren.

Woensdag 23 augustus 2017

Prediker 7:14Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.

Dinsdag 22 augustus 2017

Efeziërs 4:15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.

Maandag 21 augustus 2017

Galaten 6:7Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Zondag 20 augustus 2017

Psalm 15:2-3Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

Zaterdag 19 augustus 2017

Hebreeën 3:4Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles.

Vrijdag 18 augustus 2017

Leviticus 20:26Wees heilig omwille van Mij, want Ik, de HEER, ben heilig en Ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.

Donderdag 17 augustus 2017

Psalm 119:45Laat mij voortgaan op een ruime weg,
want steeds zoek ik uw regels.

Woensdag 16 augustus 2017

Romeinen 8:38-39Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Dinsdag 15 augustus 2017

1 Johannes 5:15En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.

Maandag 14 augustus 2017

Psalm 27:1De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Zondag 13 augustus 2017

2 Korintiërs 8:12Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.

Zaterdag 12 augustus 2017

1 Petrus 2:16Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God, want u moet u niet achter uw vrijheid verschuilen om u te misdragen.

Vrijdag 11 augustus 2017

Psalm 18:31Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is zuiver,
een schild is Hij
voor allen die bij Hem schuilen.

Donderdag 10 augustus 2017

Filippenzen 2:5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Woensdag 9 augustus 2017

Romeinen 6:22Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven.

Dinsdag 8 augustus 2017

Psalm 91:4Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een schild en pantser.

Maandag 7 augustus 2017

Openbaring 5:13Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan Hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’

Zondag 6 augustus 2017

Titus 2:11-12Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.

Zaterdag 5 augustus 2017

Psalm 62:8Bij God is mijn redding en mijn eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.

Vrijdag 4 augustus 2017

Johannes 14:27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Donderdag 3 augustus 2017

Openbaring 7:16-17Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.

Woensdag 2 augustus 2017

Psalm 108:4U, HEER, zal ik loven onder de volken,
over U zingen voor alle naties.

Dinsdag 1 augustus 2017

Filippenzen 4:13Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

Bijbeltekst van de dag

Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie