DailyVerses.net
<

Archief (Augustus 2017)

>
NBV BGT NBG BB

Donderdag 31 augustus 2017

Lucas 4:18
De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven.

Woensdag 30 augustus 2017

Kolossenzen 3:18-19
Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.

Dinsdag 29 augustus 2017

Prediker 4:12
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

Maandag 28 augustus 2017

Exodus 20:12
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Zondag 27 augustus 2017

1 Korintiërs 2:9
Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’

Zaterdag 26 augustus 2017

Spreuken 19:14
Je huis en rijkdom erf je van je voorouders,
maar een vrouw met inzicht krijg je van de HEER.

Vrijdag 25 augustus 2017

Jesaja 55:8
Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.

Donderdag 24 augustus 2017

Kolossenzen 4:5-6
Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid,
en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.

Woensdag 23 augustus 2017

Prediker 7:14
Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.

Dinsdag 22 augustus 2017

Efeziërs 4:15
Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

Maandag 21 augustus 2017

Galaten 6:7
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Zondag 20 augustus 2017

Psalmen 15:2-3
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

Zaterdag 19 augustus 2017

Hebreeën 3:4
Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles.

Vrijdag 18 augustus 2017

Leviticus 20:26
Wees heilig omwille van mij, want ik, de HEER, ben heilig en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.

Donderdag 17 augustus 2017

Psalmen 119:45
Laat mij voortgaan op een ruime weg,
want steeds zoek ik uw regels.

Woensdag 16 augustus 2017

Romeinen 8:38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Dinsdag 15 augustus 2017

1 Johannes 5:15
En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.

Maandag 14 augustus 2017

Psalmen 27:1
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Zondag 13 augustus 2017

2 Korintiërs 8:12
Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.

Zaterdag 12 augustus 2017

1 Petrus 2:16
Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.

Vrijdag 11 augustus 2017

Psalmen 18:31
Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is zuiver,
een schild is hij
voor allen die bij hem schuilen.

Donderdag 10 augustus 2017

Filippenzen 2:5
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Woensdag 9 augustus 2017

Romeinen 6:22
Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.

Dinsdag 8 augustus 2017

Psalmen 91:4
Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.

Maandag 7 augustus 2017

Openbaring 5:13
Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.'

Zondag 6 augustus 2017

Titus 2:11-12
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.

Zaterdag 5 augustus 2017

Psalmen 62:7
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.

Vrijdag 4 augustus 2017

Johannes 14:27
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Donderdag 3 augustus 2017

Openbaring 7:16-17
Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.

Woensdag 2 augustus 2017

Psalmen 108:4
U, HEER, zal ik loven in heel de wereld,
over u zingen voor alle volken.

Dinsdag 1 augustus 2017

Filippenzen 4:13
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android