...
DailyVerses.net
Deutsch | English | Español | Nederlands

Augustus 2017

Vrijdag 18 augustus 2017

leviticus 20:26
Wees ​heilig​ omwille van mij, want ik, de HEER, ben ​heilig​ en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.

Donderdag 17 augustus 2017

psalmen 119:45
Laat mij voortgaan op een ruime weg,
want steeds zoek ik uw regels.

Woensdag 16 augustus 2017

romeinen 8:38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Dinsdag 15 augustus 2017

1-johannes 5:15
En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.

Maandag 14 augustus 2017

psalmen 27:1
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
Psalm 27:1 | NBV | 14-8-2017 | veiligheid angst

Zondag 13 augustus 2017

2-korintiers 8:12
Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.

Zaterdag 12 augustus 2017

1-petrus 2:16
Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.

Vrijdag 11 augustus 2017

psalmen 18:31
Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is zuiver,
een schild is hij
voor allen die bij hem schuilen.

Donderdag 10 augustus 2017

filippenzen 2:5
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Woensdag 9 augustus 2017

romeinen 6:22
Maar nu, bevrijd van de ​zonde​ en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.

Dinsdag 8 augustus 2017

psalmen 91:4
Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig ​schild.

Maandag 7 augustus 2017

openbaring 5:13
Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.'

Zondag 6 augustus 2017

titus 2:11-12
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.

Zaterdag 5 augustus 2017

psalmen 62:7
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.

Vrijdag 4 augustus 2017

johannes 14:27
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Donderdag 3 augustus 2017

openbaring 7:16-17
Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de ​waterbronnen​ van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.

Woensdag 2 augustus 2017

psalmen 108:4
U, HEER, zal ik loven in heel de wereld,
over u zingen voor alle volken.

Dinsdag 1 augustus 2017

filippenzen 4:13
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Bijbeltekst van de dag
leviticus 20:26
Wees ​heilig​ omwille van mij, want ik, de HEER, ben ​heilig​ en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
Email
E-mail
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Android
Android
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...