...
DailyVerses.net
Deutsch | English | Español | Nederlands

Juli 2017

Maandag 24 juli 2017

psalmen 119:7
Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Psalm 119:7 | NBV | 24-7-2017 | wet aanbidding hart

Zondag 23 juli 2017

2-korintiers 5:7
We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.

Zaterdag 22 juli 2017

zacharia 1:3b
Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten.

Vrijdag 21 juli 2017

psalmen 118:24
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.

Donderdag 20 juli 2017

galaten 3:26-27
Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Woensdag 19 juli 2017

marcus 16:15
En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.'

Dinsdag 18 juli 2017

spreuken 4:23
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

Maandag 17 juli 2017

2-korintiers 4:18
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Zondag 16 juli 2017

matteus 6:26
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Zaterdag 15 juli 2017

psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet
mij te houden aan uw geboden.

Vrijdag 14 juli 2017

romeinen 1:20
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.

Donderdag 13 juli 2017

1-petrus 3:13
Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?

Woensdag 12 juli 2017

psalmen 116:1-2
De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.

Dinsdag 11 juli 2017

kolossenzen 3:15
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

Maandag 10 juli 2017

lucas 6:22
Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de ​Mensenzoon​ haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.

Zondag 9 juli 2017

psalmen 139:13-14
U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Zaterdag 8 juli 2017

openbaring 3:21
Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.

Vrijdag 7 juli 2017

filemon 1:25
De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Donderdag 6 juli 2017

spreuken 16:8
Beter een schamel bezit, ​rechtvaardig​ verworven,
dan een grote rijkdom, verkregen door ​onrecht.

Woensdag 5 juli 2017

marcus 16:16
Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

Dinsdag 4 juli 2017

filippenzen 4:12
Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek.

Maandag 3 juli 2017

psalmen 111:10
Het begin van wijsheid is ​ontzag​ voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Zondag 2 juli 2017

romeinen 14:1
Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden.

Zaterdag 1 juli 2017

2-tessalonicenzen 3:3
Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
Bijbeltekst van de dag
Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.

psalmen 119:7
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
Email
E-mail
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Android
Android
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...