DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2017)

Maandag 31 juli 2017

Marcus 11:25Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

Zondag 30 juli 2017

Psalm 37:23Wie de HEER welgevallig is,
mag zijn weg gaan met vaste tred.

Zaterdag 29 juli 2017

1 Kronieken 29:14Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand.

Vrijdag 28 juli 2017

1 Korintiërs 13:13Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Donderdag 27 juli 2017

Psalm 84:11Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
liever op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.

Woensdag 26 juli 2017

Jakobus 3:17De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.

Dinsdag 25 juli 2017

Genesis 1:28Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

Maandag 24 juli 2017

Psalm 119:7Ik zal U loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.

Zondag 23 juli 2017

2 Korintiërs 5:7We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien.

Zaterdag 22 juli 2017

Zacharia 1:3bKeer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten.

Vrijdag 21 juli 2017

Psalm 118:24Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.

Donderdag 20 juli 2017

Galaten 3:26-27Want door dit geloof bent u allen kinderen van God, in Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Woensdag 19 juli 2017

Marcus 16:15En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.’

Dinsdag 18 juli 2017

Spreuken 4:23Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

Maandag 17 juli 2017

2 Korintiërs 4:18Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Zondag 16 juli 2017

Matteüs 6:26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Zaterdag 15 juli 2017

Psalm 119:60Ik haast mij, en aarzel niet
mij te houden aan uw geboden.

Vrijdag 14 juli 2017

Romeinen 1:20Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken: zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.

Donderdag 13 juli 2017

1 Petrus 3:13Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?

Woensdag 12 juli 2017

Psalm 116:1-2De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.

Dinsdag 11 juli 2017

Kolossenzen 3:15Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

Maandag 10 juli 2017

Lucas 6:22Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.

Zondag 9 juli 2017

Psalm 139:13-14U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Zaterdag 8 juli 2017

Openbaring 3:21Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.

Vrijdag 7 juli 2017

Filemon 1:25De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Donderdag 6 juli 2017

Spreuken 16:8Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven,
dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.

Woensdag 5 juli 2017

Marcus 16:16Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

Dinsdag 4 juli 2017

Filippenzen 4:12Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek.

Maandag 3 juli 2017

Psalm 111:10Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Zondag 2 juli 2017

Romeinen 14:1Aanvaard degenen die zwak staan in het geloof, ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden.

Zaterdag 1 juli 2017

2 Tessalonicenzen 3:3Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

Bijbeltekst van de dag

Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie