DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archief (Juni 2017)

Vrijdag 30 juni 2017

Psalmen 29:11
De HEER zal macht aan zijn volk verlenen,
de HEER zal zijn volk ​zegenen​ met ​vrede.
Psalm 29:11 | NBV | 30-6-2017 | kracht zegen vrede

Donderdag 29 juni 2017

Marcus 10:52
Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Woensdag 28 juni 2017

2 Timoteüs 1:7
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Dinsdag 27 juni 2017

Psalmen 34:11
Jonge leeuwen lopen hongerig rond,
wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
Psalm 34:11 | NBV | 27-6-2017 | God zoeken

Maandag 26 juni 2017

2 Petrus 3:9
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Zondag 25 juni 2017

Exodus 15:26
‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’

Zaterdag 24 juni 2017

Psalmen 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

Vrijdag 23 juni 2017

Johannes 6:35
‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Donderdag 22 juni 2017

Jesaja 55:6
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
Jesaja 55:6 | NBV | 22-6-2017 | zoeken nabijheid

Woensdag 21 juni 2017

Prediker 12:1
Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.

Dinsdag 20 juni 2017

1 Johannes 1:9
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

Maandag 19 juni 2017

Hebreeën 5:9
En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.

Zondag 18 juni 2017

Psalmen 103:13
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Psalm 103:13 | NBV | 18-6-2017 | liefde angst Vader

Zaterdag 17 juni 2017

Hebreeën 13:5
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'

Vrijdag 16 juni 2017

1 Tessalonicenzen 5:11
Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

Donderdag 15 juni 2017

Psalmen 19:7
De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht​ voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.
Psalm 19:7 | NBV | 15-6-2017 | wet ziel wijsheid

Woensdag 14 juni 2017

1 Korintiërs 15:58
Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Dinsdag 13 juni 2017

Lucas 11:28
Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'

Maandag 12 juni 2017

Psalmen 34:14
Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.

Zondag 11 juni 2017

Jozua 1:9
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.
Jozua 1:9 | NBV | 11-6-2017 | God angst bemoediging

Zaterdag 10 juni 2017

Johannes 15:12
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
Johannes 15:12 | NBV | 10-6-2017 | wet liefde Jezus

Vrijdag 9 juni 2017

Psalmen 16:8
Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Donderdag 8 juni 2017

Handelingen 12:5
Terwijl ​Petrus​ onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de ​gemeente​ vol vuur voor hem ​bidden​ tot God.

Woensdag 7 juni 2017

Hebreeën 11:6
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.

Dinsdag 6 juni 2017

Psalmen 119:114
Bij u schuil ik, u bent mijn schild,
in uw woord stel ik mijn hoop.

Maandag 5 juni 2017

Galaten 5:22-23
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Zondag 4 juni 2017

Handelingen 1:8
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Zaterdag 3 juni 2017

Psalmen 86:5
U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.

Vrijdag 2 juni 2017

1 Petrus 2:21
Dat is uw roeping; ook ​Christus​ heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem.

Donderdag 1 juni 2017

Psalmen 119:14
Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
Psalm 119:14 | NBV | 1-6-2017 | wet geld vreugde
Bijbeltekst van de dag
Matteüs 4:4
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies