DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2017)

Vrijdag 30 juni 2017

Psalm 29:11De HEER zal macht aan zijn volk verlenen,
de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.

Donderdag 29 juni 2017

Marcus 10:52Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.

Woensdag 28 juni 2017

2 Timoteüs 1:7God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Dinsdag 27 juni 2017

Psalm 34:11Jonge leeuwen lopen hongerig rond,
wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.

Maandag 26 juni 2017

2 Petrus 3:9De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Zondag 25 juni 2017

Exodus 15:26Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.

Zaterdag 24 juni 2017

Psalm 119:105Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

Vrijdag 23 juni 2017

Johannes 6:35‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Donderdag 22 juni 2017

Jesaja 55:6Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is.

Woensdag 21 juni 2017

Prediker 12:1Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.

Dinsdag 20 juni 2017

1 Johannes 1:9Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven.

Maandag 19 juni 2017

Hebreeën 5:9En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.

Zondag 18 juni 2017

Psalm 103:13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

Zaterdag 17 juni 2017

Hebreeën 13:5Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

Vrijdag 16 juni 2017

1 Tessalonicenzen 5:11Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.

Donderdag 15 juni 2017

Psalm 19:8De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.

Woensdag 14 juni 2017

1 Korintiërs 15:58Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.

Dinsdag 13 juni 2017

Lucas 11:28Maar Hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

Maandag 12 juni 2017

Psalm 34:14Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.

Zondag 11 juni 2017

Jozua 1:9Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

Zaterdag 10 juni 2017

Johannes 15:12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

Vrijdag 9 juni 2017

Psalm 16:8Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Donderdag 8 juni 2017

Handelingen 12:5Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.

Woensdag 7 juni 2017

Hebreeën 11:6Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Dinsdag 6 juni 2017

Psalm 119:114Bij U schuil ik, U bent mijn schild,
in uw woord stel ik mijn hoop.

Maandag 5 juni 2017

Galaten 5:22-23Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Zondag 4 juni 2017

Handelingen 1:8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Zaterdag 3 juni 2017

Psalm 86:5U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

Vrijdag 2 juni 2017

1 Petrus 2:21Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, omwille van u, en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem.

Donderdag 1 juni 2017

Psalm 119:14Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.

Bijbeltekst van de dag

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie