DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Archief (Mei 2017)

Woensdag 31 mei 2017

Kolossenzen 3:14
En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Dinsdag 30 mei 2017

Hosea 13:4
Maar ik, de HEER, ben je God al sinds Egypte, en met andere goden mag je je niet inlaten; buiten mij is er niemand die je redt.

Maandag 29 mei 2017

Psalmen 103:17-18
Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich houdt aan zijn verbond
en naar zijn geboden leeft.

Zondag 28 mei 2017

Hebreeën 4:16
Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Zaterdag 27 mei 2017

Openbaring 22:12
‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.’

Vrijdag 26 mei 2017

Psalmen 119:130
Als uw woorden opengaan, is er licht
en inzicht voor de eenvoudigen.

Donderdag 25 mei 2017

Handelingen 1:10-11
Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Woensdag 24 mei 2017

Sefanja 3:17
De HEER, je God, zal in je midden zijn,
hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.

Dinsdag 23 mei 2017

1 Johannes 4:20
Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.

Maandag 22 mei 2017

Psalmen 94:19
Toen ik door zorgen werd overstelpt,
was uw troost de vreugde van mijn ziel.

Zondag 21 mei 2017

Jakobus 1:3
Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

Zaterdag 20 mei 2017

Lucas 8:50
Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’

Vrijdag 19 mei 2017

Spreuken 21:2
Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg,
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.

Donderdag 18 mei 2017

Romeinen 12:10
Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Woensdag 17 mei 2017

Lucas 5:32
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.

Dinsdag 16 mei 2017

Psalmen 37:7
Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

Maandag 15 mei 2017

1 Petrus 5:6
Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.

Zondag 14 mei 2017

Lucas 10:9
Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”

Zaterdag 13 mei 2017

Psalmen 119:1
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de HEER.

Vrijdag 12 mei 2017

Matteüs 5:9
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Donderdag 11 mei 2017

1 Petrus 3:12
Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.

Woensdag 10 mei 2017

Psalmen 95:6
Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de HEER, onze maker.

Dinsdag 9 mei 2017

Matteüs 19:14
‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’

Maandag 8 mei 2017

Ezechiël 18:30b
Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je ten val.

Zondag 7 mei 2017

Psalmen 34:7
In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

Zaterdag 6 mei 2017

Romeinen 10:10
Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

Vrijdag 5 mei 2017

Handelingen 4:12
Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

Donderdag 4 mei 2017

Psalmen 46:2
God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.

Woensdag 3 mei 2017

Jeremia 29:12
Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.

Dinsdag 2 mei 2017

2 Korintiërs 13:11
Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.

Maandag 1 mei 2017

Psalmen 94:18
Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
hield uw trouw mij staande, HEER.
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 14:23
Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...