DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2017)

Woensdag 31 mei 2017

Kolossenzen 3:14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Dinsdag 30 mei 2017

Hosea 13:4Maar Ik, de HEER, ben je God al sinds Egypte, en met andere goden mag je je niet inlaten; buiten Mij is er niemand die je redt.

Maandag 29 mei 2017

Psalm 103:17-18Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich houdt aan zijn verbond
en naar zijn geboden leeft.

Zondag 28 mei 2017

Hebreeën 4:16Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Zaterdag 27 mei 2017

Openbaring 22:12Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.

Vrijdag 26 mei 2017

Psalm 119:130Als uw woorden opengaan, is er licht
en inzicht voor de eenvoudigen.

Donderdag 25 mei 2017

Handelingen 1:10-11Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Woensdag 24 mei 2017

Sefanja 3:17De HEER, je God, zal in je midden zijn,
Hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal Hij zwijgen,
in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.

Dinsdag 23 mei 2017

1 Johannes 4:20Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.

Maandag 22 mei 2017

Psalm 94:19Toen ik door zorgen werd overstelpt,
was uw troost de vreugde van mijn ziel.

Zondag 21 mei 2017

Jakobus 1:3Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

Zaterdag 20 mei 2017

Lucas 8:50Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’

Vrijdag 19 mei 2017

Spreuken 21:2Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg,
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.

Donderdag 18 mei 2017

Romeinen 12:10Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Woensdag 17 mei 2017

Lucas 5:32Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer op te roepen, maar zondaars.

Dinsdag 16 mei 2017

Psalm 37:7Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

Maandag 15 mei 2017

1 Petrus 5:6Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.

Zondag 14 mei 2017

Lucas 10:9Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”

Zaterdag 13 mei 2017

Psalm 119:1Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de HEER.

Vrijdag 12 mei 2017

Matteüs 5:9Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Donderdag 11 mei 2017

1 Petrus 3:12Want het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen
en zijn oor luistert naar hun hulpgeroep,
maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen.

Woensdag 10 mei 2017

Psalm 95:6Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de HEER, onze maker.

Dinsdag 9 mei 2017

Matteüs 19:14Laat die kinderen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.

Maandag 8 mei 2017

Ezechiël 18:30bKom tot inkeer; bega geen misdaden meer, anders brengen die jullie ten val.

Zondag 7 mei 2017

Psalm 34:7In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

Zaterdag 6 mei 2017

Romeinen 10:10Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

Vrijdag 5 mei 2017

Handelingen 4:12Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.

Donderdag 4 mei 2017

Psalm 46:2God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.

Woensdag 3 mei 2017

Jeremia 29:12Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren.

Dinsdag 2 mei 2017

2 Korintiërs 13:11Tot slot, broeders en zusters, wees verheugd. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.

Maandag 1 mei 2017

Psalm 94:18Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
hield uw trouw mij staande, HEER.

Bijbeltekst van de dag

Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wie goed luistert, zal het goed vergaan,
wie op de HEER vertrouwt is gelukkig.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie