DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2017)

Woensdag 31 mei 2017

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Dinsdag 30 mei 2017

Maar Ik ben de Here, uw God, van het land Egypte af; een God nevens Mij kent gij niet en een verlosser buiten Mij is er niet.

Maandag 29 mei 2017

Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid
tot eeuwigheid over wie Hem vrezen,
en zijn gerechtigheid over kindskinderen,
over hen die zijn verbond onderhouden,
en aan zijn bevelen denken om die te doen.

Zondag 28 mei 2017

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Zaterdag 27 mei 2017

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Vrijdag 26 mei 2017

Het openen van uw woorden verspreidt licht,
het geeft de onverstandigen inzicht.

Donderdag 25 mei 2017

En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

Woensdag 24 mei 2017

De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.

Dinsdag 23 mei 2017

Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.

Maandag 22 mei 2017

Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste
verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.

Zondag 21 mei 2017

Want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.

Zaterdag 20 mei 2017

Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.

Vrijdag 19 mei 2017

Elke weg van een mens is recht in zijn ogen,
maar de Here beproeft de harten.

Donderdag 18 mei 2017

Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.

Woensdag 17 mei 2017

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.

Dinsdag 16 mei 2017

Wees stil voor de Here en verbeid Hem;
wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt,
op de man die boze plannen smeedt.

Maandag 15 mei 2017

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Zondag 14 mei 2017

En geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

Zaterdag 13 mei 2017

Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,
die in de wet des Heren gaan.

Vrijdag 12 mei 2017

Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Donderdag 11 mei 2017

Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun smeking,
maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.

Woensdag 10 mei 2017

Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen,
knielen voor de Here, onze Maker.

Dinsdag 9 mei 2017

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Maandag 8 mei 2017

Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden.

Zondag 7 mei 2017

Deze ellendige hier riep en de Here hoorde,
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.

Zaterdag 6 mei 2017

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Vrijdag 5 mei 2017

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Donderdag 4 mei 2017

God is ons een toevlucht en sterkte,
ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.

Woensdag 3 mei 2017

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.

Dinsdag 2 mei 2017

Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.

Maandag 1 mei 2017

Als ik dacht: Mijn voet wankelt –
dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Here.

Bijbeltekst van de dag

(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie