DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2017)

Woensdag 31 mei 2017

En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.

Dinsdag 30 mei 2017

Maar Ik ben de HEERE, uw God, sinds het land Egypte.
Een God behalve Mij mag u daarom niet erkennen,
en buiten Mij is er geen Heiland.

Maandag 29 mei 2017

Maar de goedertierenheid van de HEERE
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,
voor wie Zijn verbond in acht nemen
en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.

Zondag 28 mei 2017

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Zaterdag 27 mei 2017

En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.

Vrijdag 26 mei 2017

Het opengaan van Uw woorden geeft licht,
het schenkt eenvoudigen inzicht.

Donderdag 25 mei 2017

En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Woensdag 24 mei 2017

De HEERE, uw God, is in uw midden,
een Held, Die verlossen zal.
Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap.
Hij zal zwijgen in Zijn liefde.
Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.

Dinsdag 23 mei 2017

Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?

Maandag 22 mei 2017

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Zondag 21 mei 2017

Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Zaterdag 20 mei 2017

Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde Hij hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.

Vrijdag 19 mei 2017

Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen,
maar de HEERE toetst de harten.

Donderdag 18 mei 2017

Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.

Woensdag 17 mei 2017

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Dinsdag 16 mei 2017

Zwijg voor de HEERE
en verwacht Hem;
ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is,
over een man die listige plannen uitvoert.

Maandag 15 mei 2017

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

Zondag 14 mei 2017

Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.

Zaterdag 13 mei 2017

Welzalig zijn de oprechten van wandel,
die in de wet van de HEERE gaan.

Vrijdag 12 mei 2017

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Donderdag 11 mei 2017

Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.

Woensdag 10 mei 2017

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Dinsdag 9 mei 2017

Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Maandag 8 mei 2017

Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen, dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden.

Zondag 7 mei 2017

Deze ellendige riep en de HEERE hoorde;
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.

Zaterdag 6 mei 2017

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Vrijdag 5 mei 2017

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Donderdag 4 mei 2017

God is ons een toevlucht en kracht;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

Woensdag 3 mei 2017

Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.

Dinsdag 2 mei 2017

Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn.

Maandag 1 mei 2017

Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.

Bijbeltekst van de dag

Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede;
voor hen ligt er geen struikelblok.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie