DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2017)

Vrijdag 30 juni 2017

De HEERE zal Zijn volk kracht geven,
de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

Donderdag 29 juni 2017

En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.

Woensdag 28 juni 2017

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

Dinsdag 27 juni 2017

Jonge leeuwen lijden armoede en honger,
maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.

Maandag 26 juni 2017

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Zondag 25 juni 2017

Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Zaterdag 24 juni 2017

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Vrijdag 23 juni 2017

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Donderdag 22 juni 2017

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is,
roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

Woensdag 21 juni 2017

Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd,
voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen
waarvan u zeggen zult:
Ik vind er geen vreugde in.

Dinsdag 20 juni 2017

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Maandag 19 juni 2017

En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.

Zondag 18 juni 2017

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

Zaterdag 17 juni 2017

Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

Vrijdag 16 juni 2017

Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Donderdag 15 juni 2017

De wet van de HEERE is volmaakt,
zij bekeert de ziel;
de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar,
zij geeft de eenvoudige wijsheid.

Woensdag 14 juni 2017

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

Dinsdag 13 juni 2017

Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.

Maandag 12 juni 2017

Behoed je tong voor het kwaad
en je lippen voor het spreken van bedrog.

Zondag 11 juni 2017

Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

Zaterdag 10 juni 2017

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

Vrijdag 9 juni 2017

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Donderdag 8 juni 2017

Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.

Woensdag 7 juni 2017

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Dinsdag 6 juni 2017

U bent mijn schuilplaats en mijn schild,
op Uw woord heb ik gehoopt.

Maandag 5 juni 2017

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.

Zondag 4 juni 2017

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Zaterdag 3 juni 2017

U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven
en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.

Vrijdag 2 juni 2017

Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.

Donderdag 1 juni 2017

In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer
dan in alle bezit.

Bijbeltekst van de dag

Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie