DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2017)

Maandag 31 juli 2017

En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.

Zondag 30 juli 2017

De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet,
Hij vindt vreugde in zijn weg.

Zaterdag 29 juli 2017

Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.

Vrijdag 28 juli 2017

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

Donderdag 27 juli 2017

Want één dag in Uw voorhoven
is beter dan duizend elders;
ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God
dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.

Woensdag 26 juli 2017

Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

Dinsdag 25 juli 2017

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

Maandag 24 juli 2017

Ik zal U loven met een oprecht hart,
wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb.

Zondag 23 juli 2017

Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

Zaterdag 22 juli 2017

Keer terug naar Mij,
spreekt de HEERE van de legermachten,
dan zal Ik naar u terugkeren,
zegt de HEERE van de legermachten.

Vrijdag 21 juli 2017

Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft,
laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.

Donderdag 20 juli 2017

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.

Woensdag 19 juli 2017

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Dinsdag 18 juli 2017

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,
want daaruit zijn de uitingen van het leven.

Maandag 17 juli 2017

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Zondag 16 juli 2017

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

Zaterdag 15 juli 2017

Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld
Uw geboden in acht te nemen.

Vrijdag 14 juli 2017

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

Donderdag 13 juli 2017

En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?

Woensdag 12 juli 2017

Ik heb de HEERE lief,
want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.
Want Hij neigt Zijn oor tot mij,
daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.

Dinsdag 11 juli 2017

En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.

Maandag 10 juli 2017

Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.

Zondag 9 juli 2017

Want Ú hebt mijn nieren geschapen,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken,
mijn ziel weet dat zeer goed.

Zaterdag 8 juli 2017

Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Vrijdag 7 juli 2017

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

Donderdag 6 juli 2017

Beter is een weinig met gerechtigheid,
dan een veelheid aan inkomsten zonder recht.

Woensdag 5 juli 2017

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

Dinsdag 4 juli 2017

En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.

Maandag 3 juli 2017

De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid,
allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht;
Zijn lof houdt voor eeuwig stand.

Zondag 2 juli 2017

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden.

Zaterdag 1 juli 2017

Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.

Bijbeltekst van de dag

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zeker, mijn ziel is stil voor God;
van Hem is mijn heil.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie