DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2017)

Zondag 30 april 2017

Marcus 10:29-30Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zussen, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zussen, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.’

Zaterdag 29 april 2017

Deuteronomium 5:33Volg steeds de weg die Hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven; het zal u goed gaan en u zult lang wonen in het land dat u in bezit krijgt.

Vrijdag 28 april 2017

Psalm 23:4Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

Donderdag 27 april 2017

Kolossenzen 3:13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

Woensdag 26 april 2017

Efeziërs 2:13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.

Dinsdag 25 april 2017

Psalm 71:8Heel de dag is mijn mond
vervuld van uw lof en uw luister.

Maandag 24 april 2017

Matteüs 6:19-20Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.

Zondag 23 april 2017

2 Timoteüs 2:11Deze boodschap is betrouwbaar:
Als wij met Hem gestorven zijn,
zullen we ook met Hem leven.

Zaterdag 22 april 2017

Psalm 31:16Mijn lot en mijn leven zijn in uw hand,
bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers.

Vrijdag 21 april 2017

1 Tessalonicenzen 4:14Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.

Donderdag 20 april 2017

2 Korintiërs 7:1Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.

Woensdag 19 april 2017

Spreuken 21:3De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt
dan dat je een offer brengt.

Dinsdag 18 april 2017

Jesaja 43:2Moet je door het water gaan – Ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.

Maandag 17 april 2017

1 Johannes 5:20We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de ware God te kennen. En wij zijn in Hem, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, Hij is het eeuwige leven.

Zondag 16 april 2017

Psalm 19:2-3De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

Zaterdag 15 april 2017

Jesaja 41:10Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.

Vrijdag 14 april 2017

Lucas 23:46En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit.

Donderdag 13 april 2017

Habakuk 2:4Wie niet oprecht is kwijnt weg,
maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.

Woensdag 12 april 2017

Johannes 15:13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Dinsdag 11 april 2017

2 Korintiërs 1:3-4Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

Maandag 10 april 2017

Psalm 37:16-17Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft
dan de rijkdom van talloze zondaars.
De macht van de zondaars wordt gebroken,
maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

Zondag 9 april 2017

Matteüs 20:18-19We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen Hem uitleveren aan de heidenen, en die zullen Hem bespotten, geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal Hij worden opgewekt uit de dood.

Zaterdag 8 april 2017

2 Korintiërs 9:8God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

Vrijdag 7 april 2017

Psalm 3:9Bij U, HEER, is redding,
uw zegen rust op uw volk. sela

Donderdag 6 april 2017

Romeinen 2:6God beloont ieder mens naar zijn daden.

Woensdag 5 april 2017

Jakobus 1:25Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet, die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist in wat hij doet.

Dinsdag 4 april 2017

Psalm 34:23De HEER redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij Hem.

Maandag 3 april 2017

1 Johannes 5:14Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Zondag 2 april 2017

Matteüs 5:48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Zaterdag 1 april 2017

Psalm 133:1Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

Bijbeltekst van de dag

En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie