DailyVerses.net

Archief (April 2017)

NBV BGT NBG BB

Zondag 30 april 2017

Marcus 10:29-30
Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.’

Zaterdag 29 april 2017

Deuteronomium 5:33
Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt.

Vrijdag 28 april 2017

Psalmen 23:4
Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

Donderdag 27 april 2017

Kolossenzen 3:13
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

Woensdag 26 april 2017

Efeziërs 2:13
Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.

Dinsdag 25 april 2017

Psalmen 71:8
Heel de dag is mijn mond
vervuld van uw lof en uw luister.

Maandag 24 april 2017

Matteüs 6:19-20
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.

Zondag 23 april 2017

2 Timoteüs 2:11
Deze boodschap is betrouwbaar:
Als wij met hem gestorven zijn,
zullen we ook met hem leven.

Zaterdag 22 april 2017

Psalmen 31:16
In uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij
uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.

Vrijdag 21 april 2017

1 Tessalonicenzen 4:14
Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.

Donderdag 20 april 2017

2 Korintiërs 7:1
Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.

Woensdag 19 april 2017

Spreuken 21:3
De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt
dan dat je een offer brengt.

Dinsdag 18 april 2017

Jesaja 43:2
Moet je door het water gaan - ik ben bij je;
of door rivieren - je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.

Maandag 17 april 2017

1 Johannes 5:20
We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.

Zondag 16 april 2017

Psalmen 19:2-3
De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

Zaterdag 15 april 2017

Jesaja 41:10
Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Vrijdag 14 april 2017

Lucas 23:46
En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

Donderdag 13 april 2017

Habakuk 2:4
Wie niet oprecht is kwijnt weg,
maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.

Woensdag 12 april 2017

Johannes 15:13
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Dinsdag 11 april 2017

2 Korintiërs 1:3-4
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

Maandag 10 april 2017

Psalmen 37:16-17
Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft
dan de rijkdom van talloze zondaars.
De macht van de zondaars wordt gebroken,
maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

Zondag 9 april 2017

Matteüs 20:18-19
‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.’

Zaterdag 8 april 2017

2 Korintiërs 9:8
God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

Vrijdag 7 april 2017

Psalmen 3:9
Bij u, HEER, is redding,
uw zegen rust op uw volk. sela

Donderdag 6 april 2017

Romeinen 2:6
God beloont ieder mens naar zijn daden.

Woensdag 5 april 2017

Jakobus 1:25
Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.

Dinsdag 4 april 2017

Psalmen 34:23
De HEER redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij hem.

Maandag 3 april 2017

1 Johannes 5:14
Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Zondag 2 april 2017

Matteüs 5:48
Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Zaterdag 1 april 2017

Psalmen 133:1
Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Matteüs 9:13
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: 'Barmhartigheid wil ik, geen offers.' Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
E-mail
Facebook
Twitter
Android