DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2017)

Vrijdag 31 maart 2017

Genesis 1:1-2In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.

Donderdag 30 maart 2017

Marcus 1:15De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.

Woensdag 29 maart 2017

Spreuken 10:32Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord,
een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.

Dinsdag 28 maart 2017

1 Korintiërs 13:2Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Maandag 27 maart 2017

2 Koningen 20:5Ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, Ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan.”

Zondag 26 maart 2017

Psalm 121:7-8De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zaterdag 25 maart 2017

Johannes 4:24Want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.

Vrijdag 24 maart 2017

1 Johannes 5:11Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.

Donderdag 23 maart 2017

Spreuken 22:4Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER
wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.

Woensdag 22 maart 2017

Matteüs 24:35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.

Dinsdag 21 maart 2017

2 Kronieken 30:9bDe HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden.

Maandag 20 maart 2017

Psalm 42:2Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, o God.

Zondag 19 maart 2017

Daniël 2:22Hij onthult diepe, verborgen dingen,
Hij weet wat in duister is gehuld,
en het licht woont bij Hem.

Zaterdag 18 maart 2017

Efeziërs 3:16-17Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Vrijdag 17 maart 2017

Psalm 90:4Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

Donderdag 16 maart 2017

Jozua 1:8Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

Woensdag 15 maart 2017

1 Johannes 4:11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

Dinsdag 14 maart 2017

Psalm 31:2Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht.

Maandag 13 maart 2017

1 Korintiërs 10:31Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.

Zondag 12 maart 2017

Jakobus 5:16Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Zaterdag 11 maart 2017

Psalm 9:3Ik wil vrolijk zijn, voor U juichen,
uw naam bezingen, Allerhoogste.

Vrijdag 10 maart 2017

Jesaja 49:15-16Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten,
zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
Ik vergeet jou nooit.
Ik heb je in mijn handpalmen gegrift,
je muren staan Mij steeds voor ogen.

Donderdag 9 maart 2017

2 Tessalonicenzen 1:3Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.

Woensdag 8 maart 2017

Psalm 37:21De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug,
de rechtvaardige geeft, uit mededogen.

Dinsdag 7 maart 2017

1 Kronieken 29:11U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

Maandag 6 maart 2017

Johannes 16:7Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden.

Zondag 5 maart 2017

Psalm 90:2Nog voor de bergen waren geboren,
voor U aarde en land had gebaard –
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Zaterdag 4 maart 2017

Efeziërs 4:32Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Vrijdag 3 maart 2017

1 Timoteüs 6:10Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

Donderdag 2 maart 2017

Spreuken 3:1-2Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,
houd in je hart mijn richtlijnen vast.
Ze vermeerderen de dagen van je leven,
geven je vele jaren van geluk.

Woensdag 1 maart 2017

Jeremia 29:11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Bijbeltekst van de dag

En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie