DailyVerses.net
<

Archief (Maart 2017)

>
NBV BGT NBG BB

Vrijdag 31 maart 2017

Genesis 1:1-2
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

Donderdag 30 maart 2017

Marcus 1:15
‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Woensdag 29 maart 2017

Spreuken 10:32
Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord,
een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.

Dinsdag 28 maart 2017

1 Korintiërs 13:2
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Maandag 27 maart 2017

2 Koningen 20:5
Ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan.”

Zondag 26 maart 2017

Psalm 121:7-8
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zaterdag 25 maart 2017

Johannes 4:24
Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.

Vrijdag 24 maart 2017

1 Johannes 5:11
Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.

Donderdag 23 maart 2017

Spreuken 22:4
Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER,
wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.

Woensdag 22 maart 2017

Matteüs 24:35
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Dinsdag 21 maart 2017

2 Kronieken 30:9b
De HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden.

Maandag 20 maart 2017

Psalm 42:2
Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, o God.

Zondag 19 maart 2017

Daniël 2:22
Hij onthult diepe, verborgen dingen,
hij weet wat in duister is gehuld,
en het licht woont bij hem.

Zaterdag 18 maart 2017

Efeziërs 3:16-17
Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Vrijdag 17 maart 2017

Psalm 90:4
Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

Donderdag 16 maart 2017

Jozua 1:8
Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

Woensdag 15 maart 2017

1 Johannes 4:11
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

Dinsdag 14 maart 2017

Psalm 31:2
Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht.

Maandag 13 maart 2017

1 Korintiërs 10:31
Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.

Zondag 12 maart 2017

Jakobus 5:16
Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Zaterdag 11 maart 2017

Psalm 9:3
Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen,
uw naam bezingen, Allerhoogste.

Vrijdag 10 maart 2017

Jesaja 49:15-16
Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
ik vergeet jou nooit.
Ik heb je in mijn handpalm gegrift,
je muren staan mij steeds voor ogen.

Donderdag 9 maart 2017

2 Tessalonicenzen 1:3
Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.

Woensdag 8 maart 2017

Psalm 37:21
De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug,
de rechtvaardige geeft, uit mededogen.

Dinsdag 7 maart 2017

1 Kronieken 29:11
U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij.

Maandag 6 maart 2017

Johannes 16:7
Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.

Zondag 5 maart 2017

Psalm 90:2
Nog voor de bergen waren geboren,
voor u aarde en land had gebaard –
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Zaterdag 4 maart 2017

Efeziërs 4:32
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Vrijdag 3 maart 2017

1 Timoteüs 6:10
Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

Donderdag 2 maart 2017

Spreuken 3:1-2
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,
houd in je hart mijn richtlijnen vast.
Ze vermeerderen de dagen van je leven,
geven je vele jaren van geluk.

Woensdag 1 maart 2017

Jeremia 29:11
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android