DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2017)

Zaterdag 30 september 2017

Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt.

Vrijdag 29 september 2017

Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.

Donderdag 28 september 2017

Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden,
maar wie vrede aanraden, hebben blijdschap.

Woensdag 27 september 2017

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Dinsdag 26 september 2017

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Maandag 25 september 2017

U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Zondag 24 september 2017

En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Zaterdag 23 september 2017

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.

Vrijdag 22 september 2017

Er is niemand zo heilig als de HEERE,
want er is niemand buiten U,
en er is geen rotssteen als onze God.

Donderdag 21 september 2017

Houd weduwen die werkelijk weduwen zijn, in ere.

Woensdag 20 september 2017

En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

Dinsdag 19 september 2017

Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen,
en het sieraad van kinderen zijn hun vaders.

Maandag 18 september 2017

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Zondag 17 september 2017

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Zaterdag 16 september 2017

Een blij hart bevordert de genezing,
maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.

Vrijdag 15 september 2017

En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus.

Donderdag 14 september 2017

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

Woensdag 13 september 2017

Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven,
Uw rechterhand heeft mij ondersteund,
Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.
U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven,
mijn enkels hebben niet gewankeld.

Dinsdag 12 september 2017

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

Maandag 11 september 2017

Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.

Zondag 10 september 2017

Verwerf wijsheid, verwerf inzicht,
vergeet niet een van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af.

Zaterdag 9 september 2017

Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

Vrijdag 8 september 2017

Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

Donderdag 7 september 2017

De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd.
Wat kan een mens mij doen?

Woensdag 6 september 2017

Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Dinsdag 5 september 2017

Laat de goddeloze zijn weg verlaten,
de man van ongerechtigheid zijn gedachten.
Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen,
tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Maandag 4 september 2017

De hoogmoed van een mens zal hem vernederen,
maar de nederige van geest zal de eer vasthouden.

Zondag 3 september 2017

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Zaterdag 2 september 2017

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Vrijdag 1 september 2017

Wacht op de HEERE,
wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.

Bijbeltekst van de dag

Het bezit van een rijke is zijn sterke stad,
als een hoge muur, in zijn verbeelding.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie