DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2017)

Zaterdag 30 september 2017

Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt.

Vrijdag 29 september 2017

Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.

Donderdag 28 september 2017

Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden,
maar voor wie tot vrede raden, is er vreugde.

Woensdag 27 september 2017

Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Dinsdag 26 september 2017

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Maandag 25 september 2017

Gij maakt mij het pad des levens bekend;
overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,
liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.

Zondag 24 september 2017

Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Zaterdag 23 september 2017

De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.

Vrijdag 22 september 2017

Er is niemand heilig gelijk de Here,
want niemand is er buiten U,
en er is geen rots gelijk onze God.

Donderdag 21 september 2017

Houd als weduwen in ere, wie waarlijk weduwen zijn.

Woensdag 20 september 2017

En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

Dinsdag 19 september 2017

De kroon der ouden zijn kindskinderen
en de eer der kinderen zijn hun ouders.

Maandag 18 september 2017

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Zondag 17 september 2017

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Zaterdag 16 september 2017

Een vrolijk hart bevordert de genezing,
maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

Vrijdag 15 september 2017

De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.

Donderdag 14 september 2017

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!

Woensdag 13 september 2017

Ook gaaft Gij mij het schild uws heils,
en uw rechterhand ondersteunde mij,
uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.
Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden,
en mijn enkels wankelden niet.

Dinsdag 12 september 2017

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Maandag 11 september 2017

Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.

Zondag 10 september 2017

Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet
en wijk niet af van de woorden mijns monds.

Zaterdag 9 september 2017

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Vrijdag 8 september 2017

Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?

Donderdag 7 september 2017

De Here is met mij, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Woensdag 6 september 2017

Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Dinsdag 5 september 2017

De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Maandag 4 september 2017

Eens mensen hoogmoed vernedert hem,
maar een nederige van geest zal eer ontvangen.

Zondag 3 september 2017

Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Zaterdag 2 september 2017

Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Vrijdag 1 september 2017

Wacht op de Here, wees sterk,
uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.

Bijbeltekst van de dag

Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede,
er is voor hen geen struikelblok.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie