DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2018)

Woensdag 31 januari 2018

Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen,
maar wie betrouwbaar van geest is, bedekt een zaak.

Dinsdag 30 januari 2018

Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden.

Maandag 29 januari 2018

Arglistig is het hart, boven alles,
ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?
Ik, de HEERE, doorgrond het hart,
beproef de nieren,
en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen,
overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

Zondag 28 januari 2018

Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen,
de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven.

Zaterdag 27 januari 2018

Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.

Vrijdag 26 januari 2018

Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.

Donderdag 25 januari 2018

Waar het goed vermeerdert, vermeerderen zij die het opeten. Welk voordeel hebben dan de bezitters ervan, behalve dat hun ogen ernaar kunnen kijken?

Woensdag 24 januari 2018

En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

Dinsdag 23 januari 2018

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Maandag 22 januari 2018

Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen,
en billijkheid, op elk goed spoor.

Zondag 21 januari 2018

En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.

Zaterdag 20 januari 2018

En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Vrijdag 19 januari 2018

De zegen van de HEERE, die maakt rijk,
Hij voegt er geen zwoegen aan toe.

Donderdag 18 januari 2018

Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?

Woensdag 17 januari 2018

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.

Dinsdag 16 januari 2018

Een wijze zoon verblijdt zijn vader,
maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder.

Maandag 15 januari 2018

Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten,
en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren.
Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE,
en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

Zondag 14 januari 2018

Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

Zaterdag 13 januari 2018

Bewaar mij, o God,
want ik heb tot U de toevlucht genomen.

Vrijdag 12 januari 2018

Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?

Donderdag 11 januari 2018

Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.

Woensdag 10 januari 2018

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden,
neig je oor tot wat ik zeg.
Laat ze niet wijken van je ogen,
bewaar ze in het binnenste van je hart.

Dinsdag 9 januari 2018

Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
en er geen rund in de stallen over zijn –
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.

Maandag 8 januari 2018

Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen.

Zondag 7 januari 2018

Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters.

Zaterdag 6 januari 2018

En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens.
Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.

Vrijdag 5 januari 2018

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

Donderdag 4 januari 2018

Want in veel wijsheid zit veel verdriet.
Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed.

Woensdag 3 januari 2018

Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Dinsdag 2 januari 2018

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

Maandag 1 januari 2018

Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

Bijbeltekst van de dag

Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede;
voor hen ligt er geen struikelblok.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie