DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Maart 2018)

NBV BGT NBG BB

Zaterdag 31 maart 2018

Exodus 14:14
De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.

Vrijdag 30 maart 2018

Marcus 14:36
Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’

Donderdag 29 maart 2018

Psalmen 32:8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

Woensdag 28 maart 2018

Matteüs 6:6
Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Dinsdag 27 maart 2018

Johannes 15:3
Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.

Maandag 26 maart 2018

Psalmen 90:17
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

Zondag 25 maart 2018

Zacharia 9:9
Juich, Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

Zaterdag 24 maart 2018

Leviticus 5:17
Wie zonder het te weten zondigt tegen een van de geboden van de HEER en schuld op zich laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar.

Vrijdag 23 maart 2018

Spreuken 3:27
Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft,
terwijl je het hem geven kunt.

Donderdag 22 maart 2018

Jesaja 40:28
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Een eeuwige God is de HEER,
schepper van de einden der aarde.
Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.

Woensdag 21 maart 2018

Handelingen 20:20
U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht.

Dinsdag 20 maart 2018

Spreuken 3:13
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden,
een mens die inzicht wint.

Maandag 19 maart 2018

Jesaja 58:6
Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?

Zondag 18 maart 2018

Romeinen 11:36
Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Zaterdag 17 maart 2018

Spreuken 4:25
Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,
nooit je ogen hoeven neerslaan.

Vrijdag 16 maart 2018

Hebreeën 10:23
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

Donderdag 15 maart 2018

1 Timoteüs 6:9
Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.

Woensdag 14 maart 2018

Spreuken 24:14
Zie wijsheid als de honing voor je leven.
Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst,
je hoop gaat niet verloren.

Dinsdag 13 maart 2018

Romeinen 12:1
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.

Maandag 12 maart 2018

1 Johannes 4:16
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Zondag 11 maart 2018

Prediker 7:10
En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.

Zaterdag 10 maart 2018

Handelingen 2:46-47
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Vrijdag 9 maart 2018

Johannes 1:1
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

Donderdag 8 maart 2018

Psalmen 130:5
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord.

Woensdag 7 maart 2018

Ezra 8:23
Daarom vastten wij en vroegen onze God om hulp, en hij verhoorde ons.

Dinsdag 6 maart 2018

Johannes 7:16
Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft.’

Maandag 5 maart 2018

Spreuken 4:24
Neem nooit leugens in de mond,
laat geen bedrog over je lippen komen.

Zondag 4 maart 2018

Matteüs 24:44
Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Zaterdag 3 maart 2018

Romeinen 12:16
Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.

Vrijdag 2 maart 2018

Psalmen 25:4
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.

Donderdag 1 maart 2018

1 Johannes 4:15
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 147:3
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid