DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2018)

Zaterdag 31 maart 2018

Exodus 14:14De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.

Vrijdag 30 maart 2018

Marcus 14:36Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.

Donderdag 29 maart 2018

Psalm 32:8Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

Woensdag 28 maart 2018

Matteüs 6:6Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Dinsdag 27 maart 2018

Johannes 15:3Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Maandag 26 maart 2018

Psalm 90:17Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

Zondag 25 maart 2018

Zacharia 9:9Juich, vrouwe Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

Zaterdag 24 maart 2018

Leviticus 5:17Wie zonder het te weten zondigt tegen een van de geboden van de HEER en schuld op zich laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar.

Vrijdag 23 maart 2018

Spreuken 3:27Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft,
terwijl je het hem geven kunt.

Donderdag 22 maart 2018

Jesaja 40:28Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Een eeuwige God is de HEER,
schepper van de einden der aarde.
Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput,
zijn inzicht is niet te doorgronden.

Woensdag 21 maart 2018

Handelingen 20:20U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht.

Dinsdag 20 maart 2018

Spreuken 3:13Gelukkig de mens die wijsheid ontdekt,
de mens die inzicht wint.

Maandag 19 maart 2018

Jesaja 58:6Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?

Zondag 18 maart 2018

Romeinen 11:36Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Zaterdag 17 maart 2018

Spreuken 4:25Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,
nooit je ogen hoeven neerslaan.

Vrijdag 16 maart 2018

Hebreeën 10:23Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

Donderdag 15 maart 2018

1 Timoteüs 6:9Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.

Woensdag 14 maart 2018

Spreuken 24:14Zie wijsheid als de honing voor je leven.
Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst,
je hoop gaat niet verloren.

Dinsdag 13 maart 2018

Romeinen 12:1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd.

Maandag 12 maart 2018

1 Johannes 4:16Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Zondag 11 maart 2018

Prediker 7:10En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.

Zaterdag 10 maart 2018

Handelingen 2:46-47Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Vrijdag 9 maart 2018

Johannes 1:1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

Donderdag 8 maart 2018

Psalm 130:5Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord.

Woensdag 7 maart 2018

Ezra 8:23Daarom vastten wij en vroegen onze God om hulp, en Hij verhoorde ons.

Dinsdag 6 maart 2018

Johannes 7:16Jezus zei: ‘Wat Ik onderwijs heb Ik niet van mijzelf, maar van Hem die Mij gezonden heeft.’

Maandag 5 maart 2018

Spreuken 4:24Neem nooit leugens in de mond,
laat geen bedrog over je lippen komen.

Zondag 4 maart 2018

Matteüs 24:44Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Zaterdag 3 maart 2018

Romeinen 12:16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.

Vrijdag 2 maart 2018

Psalm 25:4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.

Donderdag 1 maart 2018

1 Johannes 4:15Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.

Bijbeltekst van de dag

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Volg steeds de weg die Hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven; het zal u goed gaan en u zult lang wonen in het land dat u in bezit krijgt.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie