DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2018)

Zaterdag 31 maart 2018

De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

Vrijdag 30 maart 2018

Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.

Donderdag 29 maart 2018

Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet;
Ik raad u; mijn oog is op u.

Woensdag 28 maart 2018

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Dinsdag 27 maart 2018

Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.

Maandag 26 maart 2018

De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons,
en bevestig Gij het werk onzer handen over ons,
ja, het werk onzer handen, bevestig dat.

Zondag 25 maart 2018

Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.

Zaterdag 24 maart 2018

Indien iemand zondigt en doet één van de dingen die de Here verboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig en draagt zijn ongerechtigheid.

Vrijdag 23 maart 2018

Onthoud het goed niet aan wie het toekomt,
terwijl het in uw macht is het te doen.

Donderdag 22 maart 2018

Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.

Woensdag 21 maart 2018

Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis.

Dinsdag 20 maart 2018

Welzalig de mens die wijsheid vindt,
de mens die verstandigheid verkrijgt.

Maandag 19 maart 2018

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?

Zondag 18 maart 2018

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Zaterdag 17 maart 2018

Laten uw ogen voorwaarts blikken
en uw oogopslag rechtuit zijn.

Vrijdag 16 maart 2018

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

Donderdag 15 maart 2018

Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

Woensdag 14 maart 2018

Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel.
Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst
en uw verwachting wordt niet afgesneden.

Dinsdag 13 maart 2018

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Maandag 12 maart 2018

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Zondag 11 maart 2018

Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.

Zaterdag 10 maart 2018

En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

Vrijdag 9 maart 2018

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Donderdag 8 maart 2018

Ik verwacht de Here,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.

Woensdag 7 maart 2018

Dus vastten wij en smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden.

Dinsdag 6 maart 2018

Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft.

Maandag 5 maart 2018

Doe weg van u de valsheid van mond
en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.

Zondag 4 maart 2018

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Zaterdag 3 maart 2018

Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.

Vrijdag 2 maart 2018

Here, maak mij uw wegen bekend,
leer mij uw paden.

Donderdag 1 maart 2018

Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.

Bijbeltekst van de dag

Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede,
er is voor hen geen struikelblok.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie